Rada Seniorów: Pierwsza sesja konsultacyjna za nami

3 marca w Galerii RIO przy ul. Pięknej, odbyły się pierwsze z czterech warsztatów stanowiących formę konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Pierwsze warsztaty odbyły się z udziałem reprezentantów Komisji Dialogu Społecznego, którzy dyskutowali o trybie powołania, kształcie, kompetencjach, a nawet nazwie ciała stanowiącego, docelowo, reprezentację społeczności osób starszych zamieszkujących Warszawę. Miałaby one funkcjonować […]

Podsumowanie debaty o Społecznej Radzie Seniorów w Warszawie

We wtorek 4 lutego odbyło się spotkanie “Warszawa przyjazna seniorom?” inicjująca cykl warsztatów poświęconych powołaniu do życia Warszawskiej Rady Seniorów. W wypełnionej po brzegi sali Pałacu Ślubów rozmawialiśmy o tym w jaki sposób powołać Radę by była dobrą reprezentacją warszawskich seniorów i seniorek – zdolną do inicjatywnych działań i mającą realny wpływ na podejmowanie decyzji w […]

Społeczna Rada Seniorów – konsultacje społeczne

Fundacja ZACZYN oraz Urząd Miasta st. Warszawy, zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powołania warszawskiej Rady Seniorów.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami dotyczącymi sposobu powołania oraz funkcjonowania Rady. Dostępne opracowania badawcze wskazują, że osoby starsze widzą potrzebę powołania rad seniorów i większego zaangażowania w życie społeczne Warszawy. Większość seniorów […]

Społeczna Rada Seniorów w Warszawie – refleksje Pawła Kubickiego

Rozpoczynamy dyskusje o powołaniu Warszawskiej Rady Seniorów. Kilka dni po debacie otwierającej konsultacje społeczne na ten temat pojawiły się pierwsze krytyczne analizy. Poniżej prezentujemy tekst dr Pawła Kubickiego, badacza polityk senioralnych ze Szkoły Głównej Handlowej. Zapraszamy do nadsyłania swoich uwag i pomysłów na Warszawską Radę Seniorów. “Ryzykowna gra o radę”. Tekst Pawła Kubickiego. Rada złożona […]

Rada Seniorów jeszcze w tym roku? NGO.pl o naszej debacie.

10 osób w ramach jednej rady ma współdecydować o polityce senioralnej w Warszawie. Ciało, o którym mówi się od bardzo dawna, jeszcze nigdy nie było tak bliskie powstania. Urzędnicy i organizacje pozarządowe dają sobie zaledwie kilka miesięcy na powołanie Rady Społecznej Seniorów. Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania na temat Warszawskiej Rady Seniorów, […]

W stronę Warszawskiej Rady Seniorów – tekst Przemysława Wiśniewskiego

Przyjęta w ubiegłym roku strategia Warszawa Przyjazna Seniorom zakłada daleko idące zmiany w prowadzeniu polityki społecznej obejmującej osoby starsze w stolicy. Jest również spójna z przyjętymi w grudniu założeniami krajowej polityki senioralnej i znowelizowaną niedawno ustawa o samorządzie gminnym, której zapisy dają podstawę prawną pod tworzenie Rad Seniorów. Wszystkie powyższe dokumenty stanowią dźwignię dla bardziej […]