Zapraszamy na konsultacje społeczne w gminie Stare Babice

W środę (9 września), w ramach programu „W drodze do mazowieckich Rad Seniorów” realizowanego przez Fundację ZACZYN w partnerstwie z Fundacją Dialogu Społecznego, odbędą się konsultacje społeczne w gminie Stare Babice. Spotkanie, które poprowadzi Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, będzie początkiem do opracowania spójnej strategii czy zainicjowania działań na rzecz powołania Rady Seniorów. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy serdecznie o […]

Zakładamy Rady Seniorów w 5 mazowieckich miejscowościach

Fundacja ZACZYN oraz Fundacja Dialogu Społecznego realizują projekt “W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu”,  w ramach którego prowadzimy konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Rad Seniorów w mazowieckich gminach. Wspólnie z samorządowcami, urzędnikami i aktywistami dokonujemy diagnoz lokalnych potrzeb społeczności senioralnych i określamy kompetencje lokalnych Rad Seniorów. Dynamika działań w poszczególnych gminach wskazują, że pierwsze Rady […]

Wystartował serwis RadySeniorow.pl

Wspólnie z Fundacją Dialogu Społecznego uruchomiliśmy nowy serwis internetowy www.RadySeniorow.pl. Strona, stworzona w ramach projektu “W drodze do Mazowieckich Rad Seniorów” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, będzie bazą wiedzy na temat Rad Seniorów. Obecnie serwis zawiera podstawowe informacje o celach działania Rad oraz przykładowe statuty Rad. Wkrótce […]

Agata Fiedotow o gminnych Radach Seniorów

W związku ze startem nowego projektu Fundacji ZACZYN i Fundacji Dialogu Społecznego “W drodze do mazowieckich Rad Seniorów”, w ramach którego tworzone będą nowe gminne Rady, zapraszamy do zapoznania się z tekstem kompleksowo opisującym czemu służy senioralny samorząd, w jaki sposób jest tworzony, jak pracuje. Po lekturze zachęcamy do zgłoszenia do projektu. Co to są […]

Pomagamy tworzyć gminne Rady Seniorów – zgłoś swoją gminę

Fundacja ZACZYN, w partnerstwie z Fundacją Dialogu Społecznego, rusza z programem “W drodze do mazowieckich Rad Seniorów”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ma na celu stworzenie nowych Rad Seniorów w małych i średnich mazowieckich gminach. W ramach projektu będą miały miejsce konsultacje społeczne prowadzone w każdej gminie przez doświadczonych facylitatorów. Program uzupełnią szkolenia […]

Powstała Warszawska Rada Seniorów!

20 października prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz powołała do życia Warszawską Radę Seniorów. Fundacja ZACZYN była współorganizatorem konsultacji społecznych dotyczących powołania tego ciała. Warszawski samorząd senioralny powstaje zgodnie z prawie wszystkimi zgłoszonymi rekomendacjami mieszkańców stolicy. Uchwała Prezydent Warszawy zamyka długi, około dziewięciomiesięczny okres tworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Pierwsze spotkania konsultacyjne z reprezentantami środowisk senioralnych rozpoczęły się […]

Warszawska „rada starszych”

Na początku lipca Rada Warszawy przyjęła uchwałę o powołaniu Warszawskiej Rady Seniorów. To wynik trwającego od zeszłego roku procesu, który zapoczątkowało przyjęcie przez urzędników programu “Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013–2020. Jednym z jego punktów było utworzenie społecznej rady, dzięki której seniorzy mogliby realnie wpływać na politykę miasta. W Warszawie osób po sześćdziesiątym roku życia […]

Drugi etap konsultacji Warszawskiej Rady Seniorów – oceń projekt uchwały

Jeśli chciałbyś uzupełnić propozycje mieszkańców Warszawy dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów, Urząd m. st. Warszawy zaprasza do drugiego etapu konsultacji społecznych. Seniorzy biorący udział w marcowych warsztatach konsultacyjnych pod hasłem „Porady dla Rady” zadecydowali, że powstały z ich pomysłów projekt uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, powinien zostać poddany kolejnym konsultacjom […]

O Radzie Seniorów w TVP Regionalnej

Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN oraz Barbara Izydorczyk z projektu Zdaniem Seniora byli gośćmi programu “Zapraszamy na kawę”, emitowanego 26 marca w TVP Regionalnej. W audycji opowiadaliśmy o tworzeniu się Warszawskiej Rady Seniora oraz o tym w jaki sposób Rada może polepszyć społeczne funkcjonowanie osób starszych.  Program można obejrzeć na stronie TVP Regionalnej (kliknij w […]

Raport z warsztatów konsultacyjnych nt. Rady Seniorów, 13 marca 2014

Poniższy raport, przygotowany przez Katarzynę Tadeusiak-Jeznach i Karolinę Kołbyk (facylitatorki spotkania), przedstawia przebieg warsztatu konsultacyjnego z mieszkańcami Warszawy, który odbył się 13 marca 2014 r. Warsztat przeprowadzono w ramach konsultacji społecznych “Porady dla Rady”. Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy wypracowują koncepcję powoływania i działania Rady Społecznej Seniorów w Warszawie. Był to ostatni z warsztatów, otwarty dla […]