Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności społeczne seniorów, wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej, skuteczna wymiana wiedzy eksperckiej.

Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Nasz najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 84.

Ścisły zespół Fundacji pracujący głównie w Warszawie liczy 11 osób, a łączna liczba naszych współpracowników przekracza 40 osób. Są to koordynatorzy projektów, fundraiserzy, trenerzy, animatorzy, graficy, badacze czy redaktorzy naszych pism oraz serwisów internetowych.

 

fpm_9224_1

Zarząd Fundacji:

Przemysław Wiśniewski

Karolina Jędrzejewska

Rada Fundacji:

Katarzyna Czarnecka

Anna Grączeska

Barbara Jankowska

ZESPÓŁ

Magdalena Foryś

Anna Gryżewska 

Weronika Piórkowska

WSPÓŁPRACUJĄ

Maria Borysewicz

Ania Pielińska

Barbara Dziubińska

Basia Moroz

Barbara Izydorczyk

Rafał Bakalarczyk

Joanna Reniger

Michał Landowski