Przemysław Wiśniewski  – doktorant na Wydziale Zarządzania UW, trener i ewaluator, ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej oraz administracją publiczną. Uczestniczył w zespole wdrażającym Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012-2013.  Autor książki „(NIE)ZRÓWNANE. Kobiety w systemie nauki w Polsce”

>>>

Elżbieta Hołoweńko – w fundacji najstarsza doświadczeniem i najmłodsza duchem. Artystka plastyczka, aktywistka miejska, działaczka ruchów na rzecz równouprawnienia i ochrony środowiska naturalnego. Animatorka Centrum Społecznego Marszałkowska 1 w Warszawie

>>>

Adam Ostolski – socjolog i filozof. Adiunkt na Wydziale Socjologii uniwersytetu Warszawskiego. Aktywista społeczny, członek redakcji „Zielonych Wiadomości” i zespołu „Krytyki Politycznej”

>>>

Violetta Morawska  – koordynatorka projektów kulturalnych, współpracowniczka Domu Kultury Śródmieście w Warszawie w którym prowadziła projekty senioralne, współpracowniczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

>>>

Rafał Bakalarczyk – doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW, członek zespołów eksperckich organizacji pozarządowych, m. in. Fundacji NORDEN i Centrum Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, autor wielu publikacji dotyczących polityk senioralnych

>>>

Magdalena Mosiewicz – reżyserka filmów dokumentalnych m. in. „Białe miasteczko” i „Ciągle wierzę”, animatorka kultury, aktywistka społeczna, edukatorka

>>>

Bartek Kozek – działacz społeczny, publicysta, redaktor pisma „Zielone Wiadomości”, współpracownik „Dziennika Trybuna”. Autor wielu tekstów analitycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju czy ekologii

>>>

Olga Wiśniewska – psycholżka, trenerka, pedagożka pracujący z młodzieżą, reprezentantami grup wykluczanych, seniorami; współpracowniczka i wolontariuszka organizacji pozarządowych

>>>

Karolina Jędrzejewska – w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uruchamiała Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od lat wspiera organizacje pozarządowe i inicjatywy senioralne

>>>

WSPARCIE:

Anna Glapińska – księgowa, Paweł Sołtysiak – prawnik, Anna Laskowska – współpraca projektowa