Sprawy i problemy osób starszych traktowane są w debacie publicznej jako marginalne. Rzadko poruszają je media opiniotwórcze czy agendy społeczeństwa obywatelskiego. Publiczne instytucje nie prześcigają się we wdrażaniu odpowiednich dla seniorów rozwiązań. Wciąż również brakuje inicjatyw w ramach których mogą rozwijać się osoby starsze. Zauważalne jest również stereotypowe i protekcjonalne traktowanie seniorek i seniorów przez reprezentantów innych grup wiekowych. Widać więc, że pole do dyskusji o sprawach osób starszych jest szerokie. Przystąpmy do tej debaty razem.

Najbliższe spotkanie:

Porozmawiajmy o facetach. Aktywne seniorki i seniorzy o tym jak wciągnąć więcej mężczyzn do działalności w organizacjach senioralnych.

85% osób 60+ angażujących się w inicjatywy senioralne to kobiety. Czemu tak jest i w jaki sposób można zachęcić dojrzałych mężczyzn do uczestnictwa w działaniach organizacji pozarządowych i korzystania z oferty rozmaitych instytucji? Jak wygląda obecna oferta UTW czy klubów seniora i dla kogo jest ona najbardziej odpowiednia? Jakie formy działania tworzyć by były one atrakcyjne dla różnych odbiorców? Czy podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wpłynie negatywnie na skalę i jakość działań organizacji senioralnych?  Jak je skutecznie wzmacniać?

3 lipca  2013, środa, godz. 11.00, „Warsztat”, Plac Konstytucji 4, I piętro, wstęp wolny
Więcej o cyklu i tematach spotkań tu