Od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 obserwujemy znaczną zmianę w sytuacji życiowej osób starszych w Polsce. W związku z tym, we współpracy z Instytutem Polityki Senioralnej, przygotowaliśmy badanie dotyczące jakości życia seniorów w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Chcemy dowiedzieć się, z pierwszej ręki, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na polskich seniorów. Dlatego też zapraszamy osoby 55+ do wypełnienia krótkiej ankiety.

Uzyskane w ten sposób wyniki dostarczą nam cennych danych o sytuacji seniorów w Polsce, które upowszechnimy w administracji rządowej oraz w środowiskach opiniotwórczych. Dbamy też o Państwa bezpieczeństwo – ankieta jest w pełni anonimowa. Oznacza to, że nie prosimy Państwa o podawanie danych osobowych, a wyniki analizujemy jedynie zbiorczo.

Dziękujemy za poświęcony czas!