Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2014  to wydarzenie dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych RP ASOS 2014-2020.

ASOS 2014-20120 logo