Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie w ramach projektu „Zdrowe życie i zdrowa kariera”. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych, a prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach i dotyczą m.in. doskonalenia zdolności interpersonalnych, pierwszej pomocy, zdrowia czy radzenia sobie ze stresem. Dzięki warsztatom uczestnicy mogą zdobyć kluczowe kompetencje niezbędne w życiu osobistym oraz zawodowym, takie jak: komunikacja interpersonalna, świadomość siebie i swojego potencjału, umiejętność budowania relacji, poczucie sensu, pozytywne nastawienie, motywacja, odporność psychiczna, inteligencja społeczna, umiejętność pracy w zespole, planowania celów.

ℹ️ Szczegółowe informacje oraz ustalenie terminu warsztatów poprzez maila kontakt3misja@wsr.edu.pl lub telefonicznie (22) 626-20-42.