Uczestnicy mogą wybrać się na Paradę bez dodatkowych kosztów, korzystając ze specjalnej oferty PKP Intercity. Spółka ufundowała 100 biletów dla jadących 20 czerwca do Warszawy i wracających do miejsca zamieszkania.

podstawowy_png
Jeśli grupa uczestników Parady wybierze kolej jako środek transportu, mają szansę otrzymać bilety bezpłatnie – należy wysłać w tej sprawie zgłoszenie do Fundacji Zaczyn na adres: parada@zaczyn.org. Grupy, które zostaną wybrane, otrzymają bilety pocztą. O wyborze decydować będzie średnia zajętość wybranych połączeń – jeśli na codzień w danym pociągu są wolne miejsca, Spółka ufunduje na nie bilety.
Przypominamy też, że PKP Intercity ma w stałej ofercie Bilet dla Seniora – 30% zniżki dla osób powyżej 60. roku życia obowiązująca w komunikacji krajowej wszystkimi pociągami, w 1. i 2. klasie. Z kolei emeryci i renciści mogą dwa razy w roku skorzystać z ulgi 37% w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity w komunikacji krajowej.
Więcej informacji na stronie przewoźnika: http://www.intercity.pl/pl