ZACZYN na seminarium „Polityka społeczna w dobie starzenie się ludności”

Przedstawiciele Fundacji ZACZYN wezmą udział w odbywającym się 30 października seminarium „Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej”, organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Udział w seminarium wezmą minister Kosiniak-Kamysz, liczni przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, aktywiści organizacji trzeciego sektora. Ponadto, obecni będą eksperci z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji międzynarodowych.

Szkolimy organizacje senioralne

W październiku odbyły się szkolenia przeprowadzone przez członków naszego zespołu w kilku mazowieckich miejscowościach. Odwiedziliśmy m. in. Drobin, Łęg i Niemczewo w Powiecie Płockim, gdzie prowadziliśmy treningi dla aktywistów i aktywistek lokalnych stowarzyszeń lub nieformalnych grup obywatelskich, które chcą stworzyć organizacje pozarządowe. Wszystkie podmioty lub zrzeszenia działają w obszarze spraw seniorów. Szkolenia dotyczyły współpracy z JST, pozyskiwania środków, animowania działań z udziałem seniorów i młodzieży, […]

Wspieramy warsztaty Miastonauci w Centrum Nauki Kopernik

Fundacja ZACZYN zachęca do wzięcia udziału w projekcie Centrum Nauko Kopernik „Miastonauci”. Zapraszamy aktywnych seniorów do bezpłatnego udziału w roli ekspertów w młodzieżowych warsztatach projektowania Miastonauci. Młodzież w wieku 16-17 lat będzie tworzyć rozwiązania dla wyzwań, jakie spotykają na co dzień seniorzy w mieście. Seniorzy, zweryfikują pojawiające się pomysły młodych ludzi, a następnie wspólnie zastanowimy się jak je wdrożyć. Warsztaty odbędą się w dniach 22 – 23 października 2013 r. w godzinach 9:00 […]

Stara nazwa, nowy projekt

W sierpniu zakończyły się spotkania z cyklu „Zdaniem Seniora”, które miały na celu rozpoznanie opinii seniorów i seniorek zamieszkałych w Warszawie w różnych kwestiach publicznych. Nasze spotkania miały formę warsztatów w trakcie których rozpoznawaliśmy swoje poglądy, opinie, odczucia. Poznaliśmy siebie dobrze i dowiedzieliśmy się w jakich sprawach możemy razem skutecznie działać. Efektem jest to, że wiemy jak przedstawiciele różnych pokoleń mogą ze sobą porozumiewać i współpracować, a także jak […]

Wspieramy lokalne organizacje

Fundacja ZACZYN uczestniczy w realizacji projektu „Senior Liderem Społeczności Lokalnej” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany w mazowieckiej gminie Drobin od czerwca do grudnia bieżącego roku. W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Drobin” odpowiadamy za część programu merytorycznego, a także za organizację planowanego na listopad Kongresu Regionalnych Organizacji Senioralnych. Więcej o projekcie na www.naszdrobin.pl

W Radiu dla Ciebie o naszych planach

29 sierpnia Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn był gościem Radia dla Ciebie. W audycji podsumowano cykl „Zdaniem Seniora” i zapowiedziano kolejne inicjatywy fundacji  obejmujące m. in. program aktywności obywatelskich związany z aktywizacją seniorów do działań dziennikarskich. Już wkrótce na naszej stronie pojawi się więcej szczegółów na temat jesiennych planów Zaczynu.