Czego możemy oczekiwać od nowego rządu w zakresie polityki senioralnej?

Prezentujemy rozmowę z minister ds. polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz.

Prezentujemy raport „Wsparcie opiekuńcze seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności 2015-2023”

Jakie rozwiązania wspierające osoby o ograniczonej samodzielności wprowadzono w latach 2015-2023? Które z nich należy ocenić pozytywnie, a które z zastrzeżeniami? Prezentujemy raport dr Rafała Bakalarczyka.

Dyrektor Fundacji Zaczyn członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji pani minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada na inauguracyjnym posiedzeniu […]

Aktywni Wolontariusze 60+

W grudniu kończymy pierwszy kwartał realizacji programu rozwoju wolontariatu w Fundacji Zaczyn. Działania realizujemy w Warszawie i w zaprzyjaźnionej gminie Drobin. W działaniach uczestniczy już ponad 20 osób 60+, którzy każdego tygodnia poświęcają swój czas na działania wspólnotowe.

Fundacja Zaczyn członkiem AGE Platform Europe

Fundacja Zaczyn została przyjęta do AGE Platform Europe – największej i najbardziej wpływowej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz osób starszych. Celem AGE jest wyrażanie różnorodnych doświadczeń i aspiracji rosnącego odsetka osób starszych w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na temat problemów związanych ze starzeniem się. AGE Platform to obecnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z krajów UE. Fundacja Zaczyn będzie jedną z dwóch organizacji zrzeszonych AGE z obszaru […]

Dyrektor Fundacji Zaczyn w zarządzie COST Action

Fundacja Zaczyn została krajowym partnerem w ramach europejskiej, międzynarodowej akcji COST (Europejska Kooperacja na rzecz Nauki i Technologii) w ramach działania CA22167 – Podejścia partycypacyjne z osobami starszymi (PAAR-net). Zaczyn jest jednym z kilkudziesięciu europejskich podmiotów (uniwersytetów, think-tanków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) działających w ramach akcji, a dyrektor fundacji Przemysław Wiśniewski pełnić będzie przez kolejne cztery lata rolę członka zarządu akcji. COST to interdyscyplinarna sieć badawcza, […]