Dziękujemy partnerom Fundacji za współpracę w 2022 roku

Rok 2022 to trudny czas dla działalności wielu organizacji pozarządowych. Dwa lata COVIDU znacząco osłabiło trzeci sektor w Polsce, w tym zwłaszcza organizacje działające na rzecz osób starszych. W minionym roku nasza organizacja systematycznie prowadziła niemal wszystkie swoje programy co było możliwe wyłącznie dzięki wsparciu odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowaliśmy kolejne serie programów edukacji cyfrowej, wspieraliśmy krajowe Rady Seniorów, […]

Zakończyliśmy realizację projektu SoVo – Dostępne Radio Internetowe

Fundacja Zaczyn zakończyła działania realizowane w ramach projektu „Sovo – Dostepne Radio Internetowe”, realizowanego wspólnie z Fundacją Pro Cultura (lider projektu) oraz Polską Fundacją na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (partner projektu). Projekt „SoVo” realizowany był przez ponad dwa lata z udziałem kilkudziesięciu grup z całego kraju – osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także seniorów. Członkowie obu społeczności, zrzeszeni w kołach PSONI oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku, stworzyli […]

Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Inheal”

Fundacja Zaczyn / Instytut Polityki Senioralnej Senior_Hub uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym i wdrożeniowym „Inheal” prowadzonym wspólnie z partnerami z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgra, Słowacja). Działania „INHEAL: Innovation in Health Literacy” ma na celu rozwiązanie problemu niskiego poziomu świadomości zdrowotnej wśród seniorów w krajach Grupy Wyszechradzkiej. Projekt ma na celu wyposażenie opiekunów pracujących bezpośrednio z seniorami w wiedzę i narzędzia niezbędne do edukacji swoich podopiecznych w zakresie rozsądnego korzystania […]

Kolejne kursy komputerowe dla seniorów na Nowolipiu od 30 listopada

Fundacja Age_Hub, CAM Nowolipie oraz Urząd m. st. Warszawy zapraszają na 3 nowe kursy cyfrowe, które odbędą się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ul. Nowolipie 25 B (dzielnica Śródmieście). Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w kolejne środy i piątki od 30 listopada do 21 grudnia Planujemy realizację 3 różnych grup zajęciowych: Grupa dla osób początkujących. Środy i piątki w godzinach 9.00-11.30 (zajęcia z przerwą) […]

Zapraszamy na 3 kursy cyfrowe dla seniorów w Śródmieściu

Fundacja Age_Hub, CAM Nowolipie oraz Urząd m. st. Warszawy zapraszają na 3 nowe kursy cyfrowe, które odbędą się w listopadzie 2022 r. w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ul. Nowolipie 25 B (dzielnica Śródmieście). Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w kolejne środy i piątki od 2 do 23 listopada. Planujemy realizację 3 różnych grup zajęciowych: Grupa dla osób początkujących. Środy i piątki w godzinach 9.00-11.30 (zajęcia […]

Nowe zajęcia cyfrowe Fundacji Age_Hub na Białołęce

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby 60+ na nowe zajęcia cyfrowe realizowane wspólnie przez Fundację Age_Hub oraz Białołęckie Centrum Kultury. Zajęcia finansowane są ze środków Urzędu m. st. Warszawy. Zapraszamy na następujące zajęcia:   Komputer i smartfon w kilka tygodni (przewaga zajęć z użyciem smartfona) Miejsce: BOK, van Gogha 1, sala konferencyjna Termin: wtorki października i listopada (od 4.10, łącznie 7 spotkań), godz. 9:00 – 11.30 Prowadzenie: Łukasz Szczepańczyk […]