Seniorzy a usługi finansowe – zaproszenie do udziału w badaniu

Instytut Polityki Senioralnej Senior Hub zaprasza do udziału w projekcie badawczym dotyczącym sposobów korzystania przez seniorów z usług finansowych. Pozwoli ono na zbadanie preferencji stworzenie wytycznych dotyczących tworzenia wyżej wspomnianych usług. Do udziału w badaniu zapraszamy osoby powyżej 6o. roku życia. Nie ma znaczenia płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Badanie ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny, a jego wyniki pozwolą lepiej dopasowywać usługi finansowe do potrzeb seniorów. Ankietę można […]

Ponad 3000 uczestników pierwszej edycji Festiwalu Kompetencji Cyfrowych Online

Pierwsza edycja Festiwalu Kompetencji Cyfrowych Online dla Seniorów za nami! Cieszymy się, że zgromadziliśmy łącznie ponad 3000 uczestników, którzy każdego dnia obserwowali spotkania i aktywnie zadawali pytania naszym trenerom. Zapis wszystkich spotkań, które odbyły się w ramach Festiwalu, jest dostępny na Facebooku, a wkrótce także na YouTube i stronie www.telewizjapokolenia.pl. Już dziś, można odtworzyć dowolne spotkanie i ćwiczyć nabytą wiedzę, wystarczy kliknąć w ten link:   […]

Rady Seniorów w trakcie pandemii COVID-19 – ankieta

We współpracy z Instytutem Polityki Senioralnej, przygotowaliśmy ankietę dotyczącą funkcjonowania Rad Seniorów przed pandemią COVID-19 oraz w jej trakcie. Do jej wypełnienia zapraszamy jedną osobę z danej Rady Seniorów: przewodniczącego bądź upoważnionego członka. Państwa odpowiedzi pozwolą nam zrozumieć, jakie są aktualne potrzeby Rad Seniorów, jak są one wspierane przez lokalne władze oraz jaki jest ich udział przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących seniorów w gminie/mieście. Wierzymy, że Rady Seniorów […]

Zapisz się na nowy kurs komputerowy dla średniozaawansowanych

Zaprzyjaźniona Fundacja Age Hub zaprasza do zapisów na nowy kurs komputerowy – tym razem będzie to poziom średniozaawansowany. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby, które ukończyły 60. rok życia i posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i poruszania się w internecie. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Pierwsze zajęcia online rozpoczynają się 22.02.2021 roku. Tematyka zajęć związana jest z jeszcze lepszą i sprawniejszą obsługą komputera oraz internetu. […]

Telewizja Pokolenia w Wirtualnych Mediach

Na portalu Wirtualne Media, można przeczytać artykuł o Telewizji Pokolenia, której inicjatorem jest Fundacja Zaczyn. Projekt ten działa od 30 listopada 2020 roku i w 2 miesiące zebrał ponad milion widzów. 

Badanie jakości życia seniorów w dobie pandemii COVID-19

Od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 obserwujemy znaczną zmianę w sytuacji życiowej osób starszych w Polsce. W związku z tym, we współpracy z Instytutem Polityki Senioralnej, przygotowaliśmy badanie dotyczące jakości życia seniorów w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Chcemy dowiedzieć się, z pierwszej ręki, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na polskich seniorów. Dlatego też zapraszamy osoby 55+ do wypełnienia krótkiej ankiety. Uzyskane w ten sposób wyniki dostarczą nam cennych […]