Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN został członkiem Rady Polityki Senioralnej powołanej na czteroletnią kadencję przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską.

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 maja w MRPiPS. Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz. W posiedzeniu wzięła również udział wiceminister Elżbieta Bojanowska.

– Istnieje potrzeba budowy nowej polityki senioralnej – powiedziała mister Elżbieta Rafalska otwierając posiedzenie. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do  osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność  Rady ds. Polityki Senioralnej.

Minister Rafalska pogratulowała też wszystkim członkom Rady, wybranym spomiędzy 200 kandydatów, zgłoszonych przez  administrację samorządową i rządową, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców oraz uczelnie i instytucje badawcze.

– Polityka senioralna jest jednym z priorytetów w Polsce – stwierdziła wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, znaczącym w kształtowaniu polityki w tym zakresie. Wiceminister określiła także priorytety rządu w dziedzinie polityki senioralnej, do których należą: rozwój usług społecznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych, tworzenie warunków do zaspokajania ich potrzeb oraz kształtowanie odpowiednich relacji międzypokoleniowych.

Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybrali Prezydium, a także ustalili harmonogram i zasady działania Rady.

ZpxirHesllHs11WilQ,20160518_Rada_ds_Polityki_Senioralnej_ 5