Przedstawiamy czwarty numer eksperckiego pisma Polityka Senioralna.

Na 120 stronach magazynu poruszamy ważne tematy takie jak: strategia rządowej polityki społecznej wobec osób starszych, czy „Program Opieka 75+”. Piszemy także o kampaniach społecznych, a także publikujemy wywiad z Trenerem Senioralnym.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

POBIERZ NUMER 4 MAGAZYNU POLITYKA SENIORALNA

Dane do przelewu:

Tytuł: Adres wysyłki

Nazwa: Fundacja ZACZYN

Adres: Radziwie 5 m 229, 01-164 Warszawa

Nr konta: 12 1750 0012 0000 0000 3298 5513

Kto dziś jest liderem zmian
w obszarze wsparcia seniorów?

Rok 2018 będzie niezwykle istotny w przypadku działań na rzecz tworzenia spójnej polityki państwa w zakresie osób starszych. Osoby po sześćdziesiątce stanowią już 23,6% polskiego społeczeństwa, czyli niemal połowę więcej niż pod koniec lat 80. XX wieku. Już za kilkanaście lat co trzeci obywatel naszego kraju będzie seniorem (znacząco wzrośnie również liczba tzw. starszych starych, czyli osób po 80. i 90. roku życia). Większość osób dziś kierujących gminami, instytutami czy ministerstwami zacznie przechodzić na emeryturę. Część z nich będzie już wchodzić w tzw. czwarty wiek – wymagający zazwyczaj punktowego lub systematycznego wsparcia innych osób.

Najwyższy czas zadbać o jakość również swojego życia w jego zaawansowanych dekadach. Troskliwe dzieci, zgromadzone oszczędności, a nawet liczne życiowe pasje nie wystarczą, by poziom naszego życia był zgodny z oczekiwaniami. Nasze funkcjonowanie w wymiarze psychofizycznym bez wątpienia zmieni się, co stwarza dla instytucji wsparcia społecznego oraz służby zdrowia czy ubezpieczeń społecznych wyzwanie w skali makro. Na szczęście coraz więcej instytucji i środowisk pracuje na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Dzięki temu nieco lepiej będzie żyło się seniorom dzisiejszym, a w przyszłości nie czeka nas demograficzny armagedon.

Do kilkudziesięciu samorządów lokalnych prowadzących realną politykę senioralną dołączają kolejne, które seniorów przynajmniej zauważają. Wsparcie dla nich traktują nie tylko w kategoriach wizerunkowych. Również samorządy regionalne budzą się do działania, choć ich tempo przyspiesza dopiero w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory samorządowe.

Jeśli mamy komuś przypiąć odznakę „Lidera Pozytywnych Zmian” na rzecz starzejącego się społeczeństwa, to – czy rząd lubimy, czy też nie lubimy – nagrodę bezspornie otrzyma Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod kierownictwem Elżbiety Rafalskiej i dzięki zaangażowaniu wiceminister Elżbiety Bojanowskiej efektywnie rozwija ono rządowe programy na rzecz seniorów (ASOS czy Senior+), a także wprowadza nowe narzędzia wsparcia dla tej grupy (np. w zakresie rozwoju usług opiekuńczych). Nie można też zapominać o podniesieniu emerytur dla seniorów o najniższym uposażeniu – zdrowie, jakość relacji i potencjał aktywności społecznej osób 60+ są przecież zależne od tego, czy udaje im się zaspokoić podstawowe potrzeby (kupić żywność, odzież, leki itp.).

Dodać należy, że w pierwszym kwartale 2018 roku do społecznych konsultacji trafi „Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność”. Dokument powstawał ponad rok w ramach Rady Polityki Senioralnej przy MRPIPS, a opracował go zespół ekspercki pod kierunkiem profesora Piotra Szukalskiego. Dokument ten będzie „mapą drogową” przyszłych działań, których celem jest zapewnienie nam wszystkim godnego, dobrego życia w wydłużającym się okresie szeroko rozumianej starości.

Przemysław Wiśniewski – redaktor naczelny, Fundacja ZACZYN