Tematem przewodnim Kongresu Regionalnych Organizacji Senioralnych będzie międzysektorowa współpraca na rzecz społeczności senioralnych obejmujących prosenioralne organizacje obywatelskie, wrażliwe społecznie samorządy lokalne oraz pełniące rolę konsultacyjną i inicjatywną Rady Seniorów. W ramach konferencji chcemy zaprezentować dobre praktyki konstruktywnej współpracy międzysektorowej, ciekawe formaty projektów wspierających najstarszych obywateli, nowe trendy w myśleniu o potrzebach osób starszych i sposobach reagowania na nie.Stowarzyszenie Nasz Drobin, Fundacja ZACZYN, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo, zapraszają do udziału w Wydarzeniu:

IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

Temat przewodni wydarzenia:

Dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz seniorów

Czas i miejsce wydarzenia:

24 listopada 2016, czwartek, Drobin, Zajazd Oleńka

 

pobierzramowyprogram

Gośćmi IV edycji Kongresu będzie ponad 200 osób z około 25 gmin mazowieckich: samorządowców, urzędników, aktywistów, ekspertów, członków Rad Seniorów.

Uczestnictwo w wydarzeniu należy potwierdzić do 18 listopada 2016 r. telefonicznie lub mailowo: kontakt@naszdrobin.pl / 502-273-485

4