Jeśli chciałbyś uzupełnić propozycje mieszkańców Warszawy dotyczące kształtu i zasad funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów, Urząd m. st. Warszawy zaprasza do drugiego etapu konsultacji społecznych.

Seniorzy biorący udział w marcowych warsztatach konsultacyjnych pod hasłem „Porady dla Rady” zadecydowali, że powstały z ich pomysłów projekt uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, powinien zostać poddany kolejnym konsultacjom społecznym, aby w pełni odpowiadał ich potrzebom i wizji tego ważnego ciała społecznego. Na tym etapie chcielibyśmy skonsultować projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, który powstał z zebranych uwag i pomysłów z pierwszego etapu konsultacji społecznych, które trwały od 20 lutego do 16 marca 2014 r.

warszawska_rada_seniorow_2_slider

Proces konsultacji składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie uruchomione są punkty konsultacyjne w wybranych dzielnicach, możliwość zgłaszania uwag pod odpowiednimi akapitami na platformie konsultacji społecznych oraz zgłaszania uwag osobiście. Pozwoli to zebrać uwagi do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Podczas tego etapu chcielibyśmy, aby mieszkańcy przekazali nam propozycje zmian konkretnych zapisów projektu uchwały w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

W drugim etapie zostanie powołany Zespół ds. analizy zgłoszonych propozycji, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu,który rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie.

Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Do 26 maja 2014 roku zgłoś uwagi:

   • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi rozdziałami projektu uchwały
   • w formie ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM
   • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
   • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
   • osobiście w Biurze przy ul. Niecałej 2, pok. 16, w godz. 8.00-16.00 (pon.-pt.)
   • w Punktach Konsultacyjnych w następujących terminach:

środa 14 maja, godz. 9.00-12.00 Żoliborz: Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala WOM – ul. Słowackiego 6/8

czwartek 15 maja, godz. 14.00-16.00 Usynów: Dom Sztuki SMB „Jary” – ul. Wiolinowa 14

poniedziałek 19 maja, godz.14.00-16.00 Wawer: Urząd Dzielnicy Wawer, główna sala WOM – ul. Żegańska 1

czwartek 22 maja, godz. 15.00-17.00 Śródmieście: Urząd m.st. Warszawy, pok. 16 – ul. Niecała 2

PROJEKT UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt uchwały dostępny jest również w formie papierowej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych w pok. 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Harmonogram konsultacji:

05 maja – 26 maja 2014 – konsultacje społeczne

26 maja 2014 – zakończenie zbierania uwag w ramach konsultacji społecznych

15 lipca 2014 – publikacja podsumowania konsultacji i raportu z konsultacji na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych