Rok 2022 to trudny czas dla działalności wielu organizacji pozarządowych. Dwa lata COVIDU znacząco osłabiło trzeci sektor w Polsce, w tym zwłaszcza organizacje działające na rzecz osób starszych.

W minionym roku nasza organizacja systematycznie prowadziła niemal wszystkie swoje programy co było możliwe wyłącznie dzięki wsparciu odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowaliśmy kolejne serie programów edukacji cyfrowej, wspieraliśmy krajowe Rady Seniorów, rozwijaliśmy programy rozwijania kompetencji obywatelskich osób 60, 70 czy 80+. Kontynuowaliśmy również swoje działania eksperckie w ramach Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, realizowaliśmy program badawczy prowadzony w państwach Wspólnoty Wyszehradzkiej, zrealizowaliśmy innowacyjny, ogólnopolski projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”. Ogółem dzięki zaangażowaniu sponsorów byliśmy w stanie zrealizować działania, z których skorzystało ponad 4 000 osób bezpośrednio oraz łącznie ponad 50 000 osób online.

 

Za okazane zaufanie i wymierne wsparcie dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, w tym zwłaszcza:

Huawei Polska

Benefit Systems

Tpay

Tauron

Rossmann

Warszawski Instytut Bankowości

 

Obiecujemy, że w 2023 r. skala naszych działań nie tylko nie spadnie, ale i wzrośnie.