Dziękujemy za współpracę wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły nas w 2015 roku środkami grantowymi i darowiznami, a także tym, którzy wnieśli pomysły i energie w nasze działania merytoryczne. Bez Was nie byłoby Fundacji ZACZYN.

PolitykaSenioralna_nr2_002