Poniższy artykuł inauguruje cykl prezentacji dobrych praktyk polityki senioralnej. Polityka ta dotyczy różnych obszarów życia: integracji społecznej, solidarności międzypokoleniowej, mobilności, dostępności do nowych technologii, możliwości samodzielnego życia, zdrowia – ogólnie rzecz biorąc godnego starzenia się.

Ich realizacja wymaga głównie dobrej woli odpowiednich ludzi, instytucji i organizacji, niekoniecznie zaś wielkich funduszy. Obojętnie, czy są one bardziej czy mniej ambitne – podnoszą jakość życia osób starszych, często służąc również młodszym pokoleniom.

Emil-Logo

Utworzona w 2009 roku Europejska Mapa Nauki Międzypokoleniowej (EMIL) to siećlicznych organizacji z różnych środowisk, pracujących wspólnie w celu wsparcia międzypokoleniowego uczenia się. Ludzie w każdym wieku mogą wymieniać się nabytą wiedzą. Ustawiczne kształcenie, przyczynia się do budowania zrozumienia i szacunku między pokoleniami. EMIL wspiera współpracę, wymianę i rozpowszechnianie dobrych pomysłów i zasobów, zapewnia miejsce do przechowywania ważnych informacji w sieci i poprzez forum dyskusyjne umożliwia debatę publiczną.

Utworzona na stronie http://www.emil-network.eu/ mapa 39 krajów europejskich pozwala dotrzeć do europejskich organizacji, zaangażowanych w programy międzypokoleniowe nie tylko w swoim kraju, ale również w innych państwach Europy – sprzyjać to może nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń

Wśród polskich stowarzyszeń/organizacji znajdziemy między innymi Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, Hipocamp Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej czy Fundację Centrum Promocji Kobiet. Jedno z bardziej widocznych działań, pokazanych na stronie EMIL, prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, które z pomocą finansową Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od 2008 roku realizuje konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Do kolejnej, siódmej jego edycji właśnie zakończono nabór listów intencyjnych.

Na stronie stowarzyszenia można zapoznać się z 33 projektami nagrodzonymi w ostatniej edycji konkursu, realizowanymi do końca bieżącego roku w kilkunastu polskich miejscowościach. Uzyskały one wsparcie finansowe na łączną kwotę 343.000 zł.

Wśród nich warto wymienić realizowany w Warszawie „Projekt Brzeska”, w którym grupa seniorów „Cała Praga Śpiewa” przygotowuje cykl inicjatyw sąsiedzkich dla mieszkańców ulicy Brzeskiej na warszawskiej Pradze. Na jednym z osiedli w Pruszkowie powstało sąsiedzkie pogotowie usług i wzajemnej pomocy. Mieszkańcy osiedla rejestrują się na specjalnej stronie internetowej, na której wymieniają się ofertami usług, które gotowi są świadczyć sąsiadom. Ci, którzy mają z tym kłopoty, mogą skorzystać z pomocy młodzieży.

W Gdyni młodzi i seniorzy kręcą film dokumentalny o Osiedlu Chylonia, który zostanie zaprezentowany podczas pikniku sąsiedzkiego.

W Toruniu animatorki projektu zapraszają seniorów oraz licealistów na zajęcia fotograficzne połączone z odkrywaniem historii mody.

W Lublinie grupa starszych panów zaprasza młodzież do dzielenia się zainteresowaniami –wspólnego wędkowania, robienia karmników, warsztatów fotograficznych i odkrywania historii miasta.

Przedstawiane Dobre praktyki są rekomendowane przez AGE Platform Europe, sieć ponad 160 europejskich, krajowych i regionalnych organizacji, pozarządowych i społecznych, działających na rzecz i z udziałem osób 50+. Więcej informacji na temat AGE można znaleźć na portalu „Zdaniem Seniora” w artykule „Współpraca na rzecz europejskich seniorów” .

Hanna Misiewicz

7.04.2014