W grudniu kończymy realizację projektu „Senior, Obywatel, Radny” w ramach którego wspieraliśmy mazowieckie Rady Seniorów. Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Z różnych działań projektowych skorzystało ponad 200 osób – członków Rad Seniorów, reprezentantów grup inicjatywnych tworzących nowe rady, urzędników gminnych wspierających działania na rzecz najstarszych mieszkańców i aktywistów senioralnych wspierających senioralne samorządy.

W 2020 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń, spotkań roboczych, sesji warsztatowych. Z Radami Seniorów pracowali animatorzy pomagający konceptualizować i realizować działania lokalne. 

Część Rad zrealizowała również, pomimo trudnych warunków covidowych, mikro-projekty lokalne. Rady przeprowadzały diagnozę potrzeb lokalnych a następnie projektowały działania pozwalające zniwelować występowanie problemów dotykających starszych mieszkańców gminy. Łącznie, z efektami interwencji zetknęło się kilka tysięcy mieszkańców 60+ z kilkunastu gmin mazowieckich.

Mikro-projekty zrealizowano m. in. w Garwolinie, Łomiankach, Starych Babicach, Górze Kalwarii, Lesznowoli, Nadarzynie, Płońsku, Przasnyszu, Serocku i Pruszkowie.

Rada Seniorów w Górze Kalwarii zrealizowała dwa mikroprojekty. W ramach pierwszego z nich w gminie ustawiono skrzynki Poczty Obywatelskiej dla seniorów. Za ich pośrednictwem seniorzy będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, problemami, czy postulatami związanymi z funkcjonowaniem gminy. Drugi projekt Radnych Seniorów z Góry Kalwarii wiązał się z utworzeniem stałej, senioralnej grupy teatralnej, prezentującej spektakle gminnej społeczności.

Również Rada Seniorów w Lesznowoli podjęła się realizacji dwóch mikroprojektów. Radni opracowali i rozdystrybuowali materiały dotyczące objawów, skutków i procedur związanych z COVID-19, zaoferowali także seniorom środki ochrony przed zakażeniem wirusem. Drugi projekt pozwolił na doposażenie nowego klubu seniora, dzięki czemu starsi mieszkańcy gminy uzyskają miejsce spotkań i szkoleń.

Rada Seniorów w Łomiankach przygotowała wkładkę informacyjną dla seniorów, będącą zbiorem konkretnych informacji i porad na temat instytucjonalnego wsparcia dla seniorów objętych izolacją domową. Wkładka trafiła do każdego seniora z terenu gminy.

Rada Seniorów w Nadarzynie zdecydowała się wesprzeć rehabilitację seniorów w gminie. Radni zakupili sprzęty wspierające rehabilitację ruchową i umieścili je w jednej z placówek publicznych, gdzie pozostają do dyspozycji seniorów bez zbędnych formalności właściwych dla instytucji ochrony zdrowia.

Rada Seniorów w Płońsku doposażyła biuro płońskich diabetyków, dzięki czemu osoby leczące się na cukrzycę w wieku 60+ będą otrzymywać porady dotyczące wspominanej choroby. Co więcej, dzięki zakupionemu sprzętowi drukarskiemu wydawany jest lokalny publikator Rady Seniorów, który dociera do starszych mieszkańców gminy.

Rada Seniorów w Serocku współorganizowała przedstawienie teatralne dotyczące Jerzego Szaniawskiego w związku z 50. rocznicą jego śmierci. Przedstawienie odbyło się dwukrotnie w plenerze we wrześniu bieżącego roku.

Radni z Przasnysza, Starych Babic i Pruszkowa doposażyli lokalne świetlice senioralne sprzętem pozwalającym na swobodne korzystanie z internetu, w tym zwłaszcza w celu załatwienia zdalnie spraw urzędowych. W każdym z miast sprzęt jest wykorzystywany w punktach doradztwa cyfrowego – każdy senior może pracować na komputerach wraz z animatorami lokalnymi.

Ponadto zrealizowano kilka projektów realizowanych w partnerstwach Rad, np. uruchomiono grupowe porady psychologiczne on-line, z którego skorzystało kilkadziesiąt osób z terenu gmin, w których funkcjonują mazowieckie Rady Seniorów.

Kolejna edycja programu ruszy, mamy nadzieję, już za kilka miesięcy.