Miło nam poinformować, że w tegorocznym konkursie „Dojrz@łość w Sieci. Dobre Praktyki” zorganizowanym przez koalicję „Dojrz@łość w Sieci” oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych projekt Zdaniem Seniora otrzymał  Wyróżnienie Lidera Cyfryzacji za wyjątkową wrażliwość na potrzeby seniorów oraz ich społeczną aktywizację. Konkurs  ma na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. Honorowym Patronem konkursu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia.

Tydzien z Internetem2015_fot. Kamila Szuba-96

O KOALICJI 

UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce powołało Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z internetu. Utworzenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” wynika z faktu, że osoby starsze w mniejszym stopniu korzystają z internetu i nowych technologii, co grozi wykluczeniem tych ludzi ze świata nowoczesnej komunikacji. Organizacja – powstała z inicjatywy UPC Polska i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – ma na celu aktywizowanie w tym zakresie osób powyżej 50. roku życia przez popularyzowanie wśród nich wiedzy na temat nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi. Koalicja zamierza również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat.

CEL KOALICJI: Powszechne wykorzystywanie nowych technologii przez osoby w wieku 50+

MISJĘ KOALICJI: Kształtowanie działań członków Koalicji i jej otoczenia, aby zachęcić osoby dojrzałe i stworzyć możliwości pozyskania kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii

Misja i cele przyświecające koalicji są nam szczególnie bliskie dlatego tym bardziej cieszy nas, że mogliśmy stać jej się częścią poprzez otrzymane wyróżnienie. W imieniu całej redakcji i zespołu Zdaniem Seniora dziękujemy!