30 marca w Kinie Praha odbył się II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminnych Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Prawie 100 osób uczestniczyło w II Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z działaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego podjętymi w 2016 roku i planami na bieżący rok. Najważniejszymi zadaniami w minionym roku okazała się integracja środowiska senioralnego na Mazowszu i wyłonienie liderów, zorganizowanie I Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego, Współpraca przy organizacji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, powołanie Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, wnioskowanie o utworzenie Centrum diagnostycznego choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych na Mazowszu.

20170330_101740

Sesję otworzył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Barbara Kucharska przedstawiła plany Województwa Mazowieckiego na 2017 r. w perspektywie polityki senioralnej i ekonomii społecznej.

Odbyły się także wystąpienia przedstawicieli Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Seniorzy głosowali nad przedstawionymi inicjatywami. Celów na przyszły rok jest sporo, więc teraz pozostaje intensywna praca.