24 listopada 2016 r. odbył się w Raciążu (powiat płoński) IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. W czasie konferencji organizowanej przez Fundację Zaczyn i Stowarzyszenie Nasz Drobin omówiono dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz seniorów.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących 55 podmiotów z 21 gmin. Uczestnicy podpisali deklarację powołania zrzeszenia Mazowsze 60+, które skupi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz Rady Seniorów realnie kształtujące polityki senioralne w wymiarze lokalnym.

konferencjadrobinkongres

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się: Przemysław Wiśniewski – Fundacja ZACZYN / Uniwersytet Warszawski / Rada Polityki Senioralnej; Agata Miśkowiec – Public Consulting Group / Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej; Jakub Borkowski – Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Janusz Marszałek – Europejska Unia Seniorów; Sławomir Wiśniewski – Stowarzyszenie Nasz Drobin; Dariusz Zieliński – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Łukasz Marek – Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta Wołomin; Zdzisław Szkutnik – Poznańska Rada Seniorów; Karolina Burns – Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka; Agnieszka Cieśla – Politechnika Warszawska; Michał Kolankiewicz – Magazyn Głos Seniora / Stowarzyszenie Manko; Konrad Badełek – iME.

ZOBACZ FILM: