Na początku czerwca 2019 r. odbyła się trzydniowe szkolenie dla ponad 100 przedstawicieli Rad Seniorów z województwa mazowieckiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Zaczyn w partnerstwie z Fundacją Konwent Samorządowy na rzecz społeczności Trzeciego Wieku.

Członkowie Rad oraz pracownicy gmin współpracujący z seniorami m.in. doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne, zdobywali wiedzę z zakresu współpracy z samorządem oraz opracowywali inicjatywy, które będą mogły stanowić podstawę wniosków o dofinansowanie.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi postępami i wyzwaniami polityki senioralnej oraz nowym projektem Fundacji Zaczyn, w ramach którego nasza organizacja będzie wspierać i finansować inicjatywy mazowieckich Rad Seniorów. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na projekty wspierające seniorów miały możliwość udziału w warsztatach prezentujących sprawdzone metody aktywizacji mieszkańców oraz pracowały nad własnym projektem w ramach kuźni pomysłów.

Początkujący członkowie rad uczestniczyli w specjalnie dedykowanych warsztatach Krzysztofa Kasprzyckiego z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno „Pierwsze kroki nowej rady, czyli co powinnyśmy zrobić w pierwszym roku działania?” oraz „Jak skutecznie współpracować z władzami samorządowymi”. Seniorzy zainteresowani rozwojem prowadzonej działalności korzystali z bogatej oferty zajęć warsztatowych oraz uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez ekspertów, takich jak Elżbieta Bogucka, zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Anna Chabiera z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tegoroczna Szkoła Mazowieckich Rad Seniorów była współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS.