Pod koniec kwietnia  2015 r. ukaże się drugi numer pisma eksperckiego „Polityka Senioralna” wydawanego w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Tematem przewodnim numeru będzie edukacja osób starszych. Serdecznie zapraszamy do współpracy autorów.

Na początku maja 2015 ukaże się trzeci numer pisma „Zdaniem Seniora” redagowanego przez obywatelskim dziennikarzy 60, 70 i 80+. Nakład numeru to 30 000 egzemplarzy, które będziemy dystrybuować – po raz pierwszy – również poza Warszawą. Czytelników zachęcamy do korzystania z systematycznie aktualizowanej wersji elektronicznej magazynu dostępnej na stronie internetowej www.ZdaniemSeniora.pl