15 października odbył się w Drobinie trzeci Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych połączony z piątymi urodzinami jego organizatora – Stowarzyszenia Nasz Drobin. Fundacja ZACZYN była współorganizatorem wydarzenia. Wzięło w nim udział około 20 osób z jedenastu gmin północnego Mazowsza. Prócz seniorów aktywnych w organizacjach pozarządowych, m. in. z Drobina, Bielska, Słubic, Słupna, Koziebród, na kongres zjechali eksperci, samorządowcy i goście specjalni.

22

W tym roku zaszczycili nas m. in. DJ Wika – mająca siedemdziesiąt siedem lat gwiazda mediów aktywizująca seniorów do integracji międzypokoleniowej i działań społecznych, a także Helena Norowicz – osiemdziesięciojednoletnia aktorka, która w ubiegłym roku zadebiutowała jako modelka słynnej już kampanii marki BohoBoco. Obie panie wzięły udział w panelu dyskusyjnym, który był najbardziej energetycznym i dowcipnym wystąpieniem kongresu. Dodatkowo DJ Wika poprowadziła dancing po części merytorycznej wydarzenia – planowana na kilka godzin potańcówka skończyła się dopiero późną nocą.

155

Na kongresie analizowano stan polityki senioralnej prowadzonej w Polsce na poziomie centralnym i regionalnym (Przemysław Wiśniewski, Fundacja ZACZYN), opowiadano o sposobach angażowania seniorów w działania rad senioralnych (ekspertka Katarzyna Tadeusiak-Jeznach), działaniach samorządu regionalnego względem osób 60+ (Barbara Kucharska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej). Swoje video-przesłanie do uczestników skierowała minister, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara. Uczestnicy zapoznali się z największymi wyzwaniami przed którymi stanie państwo, samorządy i organizacje społeczne w kontekście zmian demograficznych, które sprawią, że liczba osób 60+ w Polsce zwiększy się niemal dwukrotnie w porównaniu do stanu z roku 2000.

122

Najważniejszym punktem programu Kongresu było podsumowanie pięciolecia istnienia Stowarzyszenia Nasz Drobin, które w ostatnich latach wyrosło na największą organizację pozarządową w regionie. Oboje prezesi opowiedzieli o ostatnich sukcesach tj. kolejnych pozyskanych projektach (eksperci programów grantowych oceniają je jako jedne z najlepszych w kraju) i około 250 zorganizowanych wydarzeniach  (wzięło w nich udział kilka tysięcy uczestników). Również specjalny film podsumował sukcesy naszej organizacji pokazując zaangażowanie członków na rzecz integracji społecznej nie tylko w Drobinie, ale i w regionie. – Jesteśmy dziś jedyną w gminie instytucją kultury, budujemy dialog obywatelski o charakterze międzypokoleniowym, inspirujemy inne organizacje do działania. To jest największy nas wszystkich sukces – powiedział wiceprezes stowarzyszenia Sławomir Wiśniewski. Po krótkim podsumowaniu na ręce prezes organizacji Barbary Jankowskiej trafiły kwiaty i upominki od reprezentantów innych zrzeszeń lokalnych. Odśpiewano też uroczyste sto lat – swoje imieniny w dniu kongresu miało bowiem aż 11 osób, którym wręczyliśmy kwiaty i złożyliśmy życzenia.

222

Impreza była bardzo energetyczna, DJ Wika i Helena Norowicz, a także pełnomocnik Kucharska skomplementowali nasze działania wielokrotnie. Dziękujemy za ciepłe słowa, napędzają nas one do dalszego działania. Jednocześnie bardzo żałujemy, że w święcie naszej organizacji i kongresie skupiającym środowiska senioralne regionu nie wziął udziału, przynajmniej przez 5 minut, burmistrz Drobina Andrzej Samoraj. Pozostawiamy ten fakt bez komentarza.