Warsztatem w Centrum Paca 40 na Pradze Południe zakończyliśmy organizowane wspólnie z Urzędem m. st. Warszawy warsztaty dotyczące utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Łącznie przeprowadzono cztery warsztaty w których wzięło udział prawie 100 osób. Wypracowane rozwiązania dotyczące powołania, kompetencji oraz organizacji prac Rady Seniorów w Warszawie zostaną opracowane przez facylitatorki Katarzynę Tadeusiak-Jeznach oraz Karolinę Kołbyk.

Po zebraniu wszelkich uwag, które do 16 marca zbiera Biuro Projektów Społecznych i Specjalnych, sporządzony zostanie raport poddany dalszemu omówieniu przez grupę roboczą. W kwietniu 2014 przedstawi ona projekt utworzenia Rady oparty o pomysły zgłoszone przez mieszkańców i mieszkanki Warszawy. Dokument zostanie poddany pod kolejną turę konsultacji w czasie których będzie można zgłaszać uwagi do poszczególnych zapisów. Zaakceptowany dokument , w formie uchwały, zostanie przedstawiony prezydent Hannie Gronkiewicz-Walc.

Mamy nadzieję, że będzie to początek procesu tworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za ogromny wkład jaki wnieśli w proces tworzenia społecznej reprezentacji seniorów w stolicy.