5 października spotkaliśmy się w Górze Kalwarii na inauguracyjnym forum „Lotna Szkoła Rad Seniorów”. Kilkanaście Rad Seniorów z Mazowsza uczestniczyło w panelu konferencyjnym i warsztatowym, by poszerzać wiedzę dot. profesjonalnej działalności Rad Seniorów.

Dzięki gościnności Gminnej Rady Seniorów z Góry Kalwarii i burmistrza Góry Kalwarii Dariusza Zielińskiego, 15 Rad Seniorów z Mazowsza uczestniczyło w bogatym programie edukacyjno-warsztatowym „Lotna Szkoła Rad Seniorów”.

80 uczestników I Lotnej Szkoły Rad Seniorów uczestniczyło w panelach konferencyjnych dot. polityki senioralnej i budżetu Rad Seniorów. Dowiedzieliśmy się skąd czerpać fundusze na działalność rady i wymieniliśmy się dobrymi praktykami z gmin, w których udało się już te środki pozyskać. Oprócz członków Rad Seniorów w panelach wzięli udział przedstawiciele samorządu wyższego i niższego szczebla, co po raz kolejny udowadnia, że wzajemna współpraca przynosi efekty. Burmistrz Góry Kalwarii Dariusz Zieliński podzielił się swoim doświadczeniem współpracy z Radą Seniorów. Michał Landowski, prawnik w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie i animator Miejskiej Rady Seniorów podzielił się doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na działalność Rady Seniorów.

Po raz kolejny uczestnicy mieli okazję skorzystać z warsztatów podnoszących ich umiejętności. Przewodniczący Rad Seniorów pod okiem trenera szkolili się ze skutecznej koordynacji zróżnicowanego zespołu. Członkowie Rad Seniorów zdobywali wiedzę ze skutecznej negocjacji i dostępu do informacji publicznej. Nie zabrakło ważnych rozmów w kuluarach i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Więcej na: klik