Fundacja Zaczyn realizuje program rozwoju wolontariatu długoterminowego, który finansujemy ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Program „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WoW NGO” jest częścią osi Korpus Solidarności i pozwala organizacjom społecznym rozwijać długookresowy wolontariat, czyli organizować wolontariuszy, rozwijać ich kompetencje, zapewniać ramy organizacyjne i upowszechniać podejmowane działania. Dzięki programowi Fundacja Zaczyn przysposobiła do działań wolontariackich ponad 20 wolontariuszy – w większości osoby 60+. Razem tworzymy dziś zgraną ekipę prowadzącą projekty społecznie użyteczne, możliwe do prowadzenia w wolnym czasie uczestniczących w działaniu osób.

Nasz projekt pozwala również na udział osób spoza stałej, i wciąż rozbudowywanej, ekipy wolontariuszy. Jeśli jesteś osobą, która chce sprawdzić się w wolontariacie, wypracować oryginalny pomysł na interwencję społeczną (wydarzenie, kampania, akcja, edukacja, działania online i hybrydowe, działania wspierające konkretne grypy lub osoby) i wdrożyć je pod naszą opieką merytoryczną to zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wysłuchamy Twoich pomysłów, a jeśli jeszcze nie są gotowe, pomożemy w ich sformułowaniu. Opowiemy o organizacyjnych i prawnych ramach wolontariatu. Odpowiemy na pytania, wesprzemy szkoleniem, zorganizujemy spotkania z naszymi obecnymi wolontariuszami w każdym wieku. Pomożemy Ci zrealizować własną akcję, która zaktywizuje do działań społecznych innych ludzi (zarówno tych, których znasz, jak i zupełnie obcych) lub/oraz pomoże zminimalizować jakiś zauważalny problem, którego rozwiązanie leży Ci na sercu.

Obecnie mamy możliwość objęcia Twojego pomysłu wsparciem merytorycznym, organizacyjnym (z wykorzystaniem naszych pracowników, wolontariuszy, zasobów technicznych, kontaktów) i finansowym. Na realizację Twojego pomysłu możemy zapewnić od 500 zł do 2 000 zł.

Co zrobić by je pozyskać?

Zgłosić się do nas telefonicznie lub mailowo. Odpowiemy na Twoje pytania, udzielimy informacji, skonsultujemy co trzeba. A jeśli sam/sama jeszcze do końca nie wiesz co dokładnie chcesz z nami zrobić, to pomożemy taki pomysł sklaryfikować. Odpowiemy na każdą wiadomość i zaproponujemy Ci spotkanie z nami – stacjonarne lub online.

Jeśli zaś masz już wstępny pomysł to napisz/zadzwoń tym bardziej. Odeślemy Ci krótki informator, a także regulamin przyznawania naszych grantów oraz prosty, dwustronicowy formularz, na którym możesz wstępnie opisać swój projekt (wraz z jego podstawowymi, wyjściowymi, parametrami).

Napisz na: zaczyn@zaczyn.org; zadzwoń na: 534-701-114.

Jakie są formalne warunki uzyskania i zrealizowania grantu? Należy pamiętać o następujących kwestiach:

– Twoje działania musi się odbyć w 2024 roku. Od Ciebie zależy kiedy zaczniesz je konceptualizować i realizować.

– Projektu nie możesz zrealizować samemu. Konieczne jest zebranie grupy minimum pięciu osób, które zaangażują swój czas w działanie wolontariackie (górnej granicy nie ma). Jeśli takich osób nie masz, pomożemy ich znaleźć poprzez działania promocyjne, także wśród naszych systematycznych wolontariuszy. Konieczne będzie zawarcie z tymi osobami umowy wolontariackiej przez rozpoczęciem działań oraz podsumowanie zaangażowania tych osób po projekcie.

– Projekt musi obejmować uczestnictwo osób 60+ w gronie wolontariuszy (minimum dwie osoby) lub być adresowany m. in. do tej grupy. Nie jest konieczne realizowanie działań tylko z myślą o seniorach. Projekt może mieć charakter w pełni uniwersalny, ale nie może wykluczać, iż skorzystają z niego osoby starsze. Z projektu jako uczestnicy czy beneficjenci musi skorzystać minimum 10 osób.

– W działanie możemy zaangażować budżet do 2 000 zł. Środki te można wydatkować na zakupy towarów i usług czy sfinansowanie umów. My będziemy płatnikiem, my zawrzemy umowy, my opłacimy wydatki, które uznasz za konieczne. Nie ponosisz odpowiedzialności za przepływy finansowe. Samemu również nie możesz być biorcą środków, a więc nie uzyskasz wynagrodzenia finansowego.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszych materiałach. Zapytaj nas o nie. Odezwiemy się w mig!