Szanowni Państwo,

Stołeczni policjanci opracowali projekt działań profilaktyczno – prewencyjnych na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego pod nazwą „Mazowiecka Akademia Seniora”. Projekt będzie realizowany pod auspicjami Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Dariusza Działo.

Partnerami projektu są:

  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
  • Komenda Stołeczna Policji,
  • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie,
  • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie,
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie.

Celem projektu jest wyłonienie ze środowiska seniorów tzw. „liderów”, którzy po odbytym szkoleniu i uzyskaniu certyfikatu inicjowaliby spotkania z osobami starszymi w środowisku lokalnym. Na spotkania organizowane przez lidera zapraszani będą partnerzy projektu, którzy przekażą informacje z dziedzin dotyczących życia codziennego osób starszych min. bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych, zagrożenia tlenkiem węgla tzw. czadem, praw konsumentów, zasad i form uzyskania pomocy społecznej, całodobowej opieki dla osób starszych, farmaceutyków i wielu innych. Wsparcia przy organizacji spotkania udzielą policjanci z komend rejonowych i powiatowych Policji – koordynatorzy projektu.

Szkolenie jednodniowe i materiały edukacyjne będą bezpłatne. Pierwsza edycja szkolenia przewidziana jest w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w projekcie „Mazowiecka Akademia Seniora”.

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Prewencji KSP na adres mailowy pawel.plawecki@ksp.policja.gov.pl lub prewencja@policja.waw.pl, adres korespondencyjny: Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, 00 – 150 Warszawa, nr telefonu 22 603 82 41, 22 603 67 37, 22 603 63 80 kom. 660 535 025 lub fax 22 603 61 34 do dnia 16 czerwca 2014 roku. W treści zgłoszenia proszę o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego.

Czekam na Państwa zgłoszenia i zachęcam do udziału w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego.

Z poważaniem

mł. insp. Piotr Idzikowski
Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Stołecznej Policji