Agresja Rosji na Ukrainę zmobilizowała Polki i Polaków do pomocy osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy. Pomocy udzielają również członkowie mazowieckich Rad Seniorów.

Przyjęcie ponad dwóch milionów uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy wymaga ogromnego zaangażowania lokalnych społeczności, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. W pomoc dla obywateli Ukrainy włączyły się również liczne organizacje senioralne i działające na rzecz seniorów, w tym zwłaszcza działające na Mazowszu Rady Seniorów. Z informacji uzyskanych od Rad biorących udział w projekcie „Senior, Obywatel, Radny” prowadzonego przez Fundację Dialogu Społecznego we współpracy z Fundacji Zaczyn wynika, że większość Rad instytucjonalnie włączyła się do działań wspierających realizowanych na zasadzie wolontariatu. Spośród 300 mazowieckich radnych seniorów około 100 osób świadczyło od początku wojny działania wolontariackie w różnym zakresie godzinowym na rzecz relokowanych do gmin uchodźców wojennych, a ponad 30 osób jest zaangażowanych w wolontariat długoterminowy, tj. świadczy swoją pracę przynajmniej raz w tygodniu. Są w tej grupie również osoby powyżej 80. roku życia.

Działania wolontariackie systematycznie prowadzą m. in. członkowie Rady Seniorów oraz organizacji senioralnych z Góry Kalwarii, którzy organizowali również okolicznościowe zbiórki odzieży czy żywności, a także dokonywali, wspólnie z seniorami uczestniczącymi w działaniach lokalnego UTW oraz Klubu Senior+, zakupów produktów niezbędnych uchodźcom ulokowanym w obiektach byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.

Do pomocy zmobilizowali się również seniorzy z Mińska Mazowieckiego, którzy m. in. uczestniczyli w zbiórkach na rzecz Borodianki – miejscowości partnerskiej Mińska, która została w dużej części zniszczona w trakcie rosyjskiej agresji.

Przewodnicząca Rady Seniorów z Marek Maria Borysewicz zorganizowała grupę samopomocy senioralnej, w ramach której udzielane jest wsparcie seniorom z Ukrainy ulokowanych w Markach. Seniorzy z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie bytowe i psychologiczne. Co warte zauważenia, marecka inicjatywa była jedną z pierwszych w kraju adresowanych do starszych mieszkańców Ukrainy znajdujących schronienie w Polsce.

W Łomiankach niemal połowa członków Rady Seniorów brała udział w działa

niach wolontariackich realizowanych w Centrum Kultury w Łomiankach, a także przygotowywała żywność i kanapki dla seniorów przybywających na warszawskie dworce.

Powyższe przykłady to jedne z wielu działań, w które angażują się członkowie Rad Seniorów z Mazowsza pomimo swoich innych społecznych obowiązków.

Również Fundacja Dialogu Społecznego i Fundacja Zaczyn zaangażowali się w działania wolontariackie realizowane m. in. w punktach recepcyjnych na warszawskich dworcach. Nasi pracownicy, wolontariusze oraz członkowie zarządu przepracowali do końca marca ponad 300 godzin w czterech lokalizacjach świadczących pomoc dla uchodźców. Fundacje oraz ich współpracownicy przekazali ponad 8 000 zł darowizn m. in. na działania Fundacji Ocalenie oraz wsparcie Armii Ukraińskiej. Zakupiliśmy również produkty spożywcze, chemiczne i odzieżowe o wartości ponad 4 000 zł, które rozdystrybuowaliśmy wśród osób potrzebujących. Wzięliśmy również pod opiekę trzy rodziny, które przybyły do Polski z osobami starszymi zależnymi. Osoby te przez prawie miesiąc znalazły schronienie w opłaconych przez Fundację mieszkaniach. Otrzymały od nas wyżywienie, zapewniono im wsparcie psychologiczne, opiekę wytchnieniową. Na potrzeby tych osób przekazaliśmy również niezbędne do ich codziennego funkcjonowania w Polsce telefony i karty sim z opłaconymi abonamentami, do końca marca wypłacaliśmy im środki finansowe niezbędne do urządzenia się w nowych miejscach ich pobytu.

Działania wspierające będą kontynuowane w kwietniu 2022 r.