Nastęne spotkanie zespołu projektowego Miejsca Przyjazne Seniorom odbędzie się o godzinie 12.00 w czwartek 19 listopada w Ośrodku Nowolipie (ul. Nowolipie 25b). Będzie to spotkanie podsumowujące efekty naszych prac, podczas którego wybierzemy miejsca, a także omówimy przygotowanie gali uwieńczającej projekt.

Do tego czasu jeszcze każdy może ocenić Miejsca Przyjazne Seniorom pobierając kartę oceny i dostarczając ją w wersji elektronicznej ( zaczyn@zaczyn.org ) lub w druku do siedziby Fundacji (Ul. Kanonia 24/26 lok. 2; tel. 530 977 889).

Miejsca_slider1_zestaw2