Fundacja Zaczyn nawiązała współpracę z Och Teatrem oraz Fundacją Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Och Teatr będzie miał swój udział w przygotowywaniu programu artystycznego zbliżającej się „Parady Seniorów”, a uczestnicy projektu Zdaniem Seniora będą mieli okazję obejrzeć widowisko Krzysztofa Materny „Czas nas uczy pogody”. Teatrowi i fundacji dziękujemy za wrażliwość na sprawy seniorów i seniorek.

cnup-fotosy-male-32

Krótki film o spektaklu „Czas nas uczy pogody”: