Zajęcia dziennikarskie i spotkania redakcyjne pisma internetowego i drukowanego Zdaniem Seniora startują już w środę 30 lipca 2014 o godz. 12.00 w Warsztacie, przy Placu Konstytucji 4. Na spotkania zapraszamy wszystkich członków redakcji, a także nowe osoby, które chcą publikować w naszych obywatelskich pismach. Gwarantujemy dobrą atmosferę, wspólną naukę i wymianę poglądów. Efektem naszej pracy będą nowe materiały na portalu ZdaniemSeniora.pl oraz drugi numer pisma drukowanego, które ukaże się w październiku i będzie poświęcone działaniom warszawskiego samorządu.

W nowym sezonie spotykamy się zawsze w środy o 12.00. Nowością będzie podział zajęć na dwie części: spotkań redakcji w czasie której dyskutujemy nowe tematy do gazety i omawiamy teksty, a także dyskusji redakcyjnych w czasie których będziemy omawiać ważne sprawy społeczne. Za każdym razem dyskusja będzie spisywana i redagowana, a następnie udostępniania na ZdaniemSeniora.pl. Celem jest zaprezentowanie opinii seniorów i seniorek w najważniejszych sprawach publicznych.

spotkania_redakcyjne_facebook (1)

Program spotkania 30 lipca:

1. Krótkie podsumowanie dotychczasowych działań oraz omówienie przyszłych planów. Przedstawienie prowadzących i zespołu nowym uczestnikom.

2. Omówienie tematów, które powinny zostać opisane w piśmie i portalu Zdaniem Seniora, podział zadań między chętne osob.y

3. Wspólne przejrzenie i przedyskutowanie zmian na stronie internetowej pisma.

4. Ustalenie planu odpłatności dla autorów tekstów publicystycznych i analitycznych.

5. Dyskusja redakcyjna: „Polityka mieszkaniowa uwzględniająca potrzeby seniorów”.

Czy w Warszawie powinno się budować nowe osiedla socjalne przeznaczone wyłącznie dla osób starszych? Czy też lepszym rozwiązaniem jest rewitalizacja architektoniczna starzejących się osiedli oraz oferta aktywizacyjna i kulturalna projektowana dla seniorów zamieszkujących poszczególne osiedla i dzielnice?

Treść dyskusji zostanie opublikowana w ciągu tygodnia na portalu ZdaniemSeniora.pl, a wnioski i rekomendacje w wersji syntetycznej prześlemy do instytucji miejskich oraz radnych miejskich i dzielnicowych.