Obecnie seniorzy stanowią 22% populacji Polski, a już za piętnaście lat będą stanowić aż 30%. W połowie XXI wieku seniorzy będą stanowić nawet 40% ogólnej liczby mieszkańców, co uczyni z Polski jeden z najstarszych krajów w Europie i na świecie – pisze Przemysław Wiśniewski we wstępnie do trzeciego numeru „Polityki Senioralnej”. Wyzwanie starzejącego się społeczeństwa dotyczy każdego z nas, niezależnie czy patrzymy na to zjawisko z perspektywy samorządowca, emeryta czy przyszłego seniora. Warto być świadomym i przygotowanym, dlatego zachęcamy do lektury i zamawiania najnowszego numeru „Polityki Senioralnej”, czyli wszystko co musisz wiedzieć w jednym miejscu.

Polki na emeryturze

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami gwałtownych zmian w systemie emerytalnym, za którymi zawsze idą zmiany społeczne. Polki są bardziej zagrożone biedą na starość i niemożnością zaspokojenia potrzeb właściwych wiekowi senioralnemu niż Polacy. Dlaczego tak jest? Przeczytają Państwo w najnowszym numerze „Polityki Senioralnej” s. 18.

polki

System rehabilitacji potrzebuje zrehabilitowania

Sprawny system rehabilitacji może znacząco poprawić stan zdrowia oraz zdolność obywateli do pracy i aktywności społecznej. Tymczasem, by skorzystać z rehabilitacji leczniczej trzeba czekać miesiąca. Czy jest możliwa poprawa tego sektora? Czytaj na stronie 21.

Rozmowa z wiceminister Elżbietą Bojanowską

Wszyscy zostaliśmy poruszeni tymi tragicznymi wydarzeniami – mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska na temat nadużyć w placówkach opiekuńczych. – Tym bardziej są one bolesne, ponieważ dotyczą osób wobec których powinniśmy wykazać się szczególną troską, empatią i wsparciem Stąd program „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Więcej w rozmowie na stronie 26.

wywiad

Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania

By wspierać, najpierw trzeba wiedzieć jak. Dlatego zespół wybitnych profesorów przygotował matrycę logiczną do analizy obszarów problemowych związanych ze społecznym funkcjonowaniem najstarszych osób. Model ten pozwala osobom zaangażowanym w projektowanie narzędzi wsparcia osób starszych, zarówno w wymiarze lokalnym jak i systemowym, na zdefiniowanie zasobów, których zaangażowanie, na miarę możliwości, będzie konieczne w celu poprawy jakości życia reprezentantów interesującej nas grupy. Więcej na stronie 43.

modelwsparcia

Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

Przestrzeń publiczna zaczyna się od przekroczenia progu własnego mieszkania. Jakie są najważniejsze założenia w projektowaniu jej tak, by była przyjazna seniorom i nam wszystkim? Publikacja „Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom” wydana nakładem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiada na najważniejsze pytania. Szczegóły na stronie 91

Jak to robi się w Niemczech i w Szwecji

Gdy buduje się dobry system wsparcia osób 60+ warto zapoznać się z politykom krajów, które mają wysoko rozwinięty system opiekuńczy. Jednym z takich krajów są Niemcy, które są najstarszym społeczeństwem w Europie (s. 103) oraz Szwecja, która świadczy różnorodną pomoc seniorom za pośrednictwem usług transportowych, adaptacji mieszkań, dowozu żywności, świadczonych w domu usług wspomagających i opiekuńczych. Więcej na stronie 110.

ZAMÓW NUMER

zamowpolitykedoswojegodomubaner