SeniorApp oraz Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej prezentują raport z badania opinii społecznej poświęcony potrzebom wsparcia społeczności osób 60+ w Polsce.

Raport jest wynikiem wielomiesięcznej pracy badaczy, którzy zmapowali najważniejsze kwestie problemowe dotyczące potrzeb osób starszych, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii COVID. Badanie zostało przeprowadzone na dużej próbie i opatrzone komentarzami wielu specjalistów reprezentujących instytucje nauki czy organizacje pozarządowe.

Wydawcami raportu są SeniorAPP – wydawca aplikacji elektronicznej do wyszukiwania osób świadczących usługi pomocnicze dla seniorów z całej Polski (www.seniorapp.pl) oraz Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej stworzony przez Fundację Zaczyn (www.seniorhub.pl).

Raport można ściągnąć Stąd:

Raport SeniorApp oraz IPS / Ocena potrzeb w zakresie wsparcia seniorów w Polsce

Raport jest współfinansowany ze środków programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 będących w dyspozycji Narodowego Instytutu Wolności.