24 października członkowie zarządu Fundacji ZACZYN podpisali umowę na realizację projektu „Zdaniem Seniora”, dofinansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki dofinansowaniu już od grudnia 2013 roku rozpoczniemy w Warszawie projekt aktywizacji obywatelskiej obejmujący zwłaszcza osoby starsze, prowadzony głównie w Śródmieściu oraz na Pradze. Planowane są warsztaty dziennikarskie, powstaną informacyjno-publicystyczne blogi prowadzone przez seniorów, odbędą się debaty partycypacyjne prowadzone w wybranych dzielnicach stolicy. Więcej informacji już wkrótce.

swiss