20 października prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz powołała do życia Warszawską Radę Seniorów. Fundacja ZACZYN była współorganizatorem konsultacji społecznych dotyczących powołania tego ciała. Warszawski samorząd senioralny powstaje zgodnie z prawie wszystkimi zgłoszonymi rekomendacjami mieszkańców stolicy.

Uchwała Prezydent Warszawy zamyka długi, około dziewięciomiesięczny okres tworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Pierwsze spotkania konsultacyjne z reprezentantami środowisk senioralnych rozpoczęły się w lutym, a w marcu przystąpiono do warsztatów, w czasie których oddolnie projektowano tryb powołania rady oraz jej ramowy kształt. Przez kolejne miesiące trwał proces zgłaszania uwag do stworzonego projektu obywatelskiego, konsultacje z warszawskimi KDS-ami, a także analizy prawne. W ich efekcie stworzono projekt uchwały powołującej radę, która obecnie, decyzją prezydent Warszawy, weszła w życie.

Zgodnie z uchwałą, pierwszy skład Rady składa się z ośmiu osób i będzie systematycznie powiększany o reprezentantów Rad Seniorów, które mogą już powstawać na poziomie dzielnic. Jeśli we wszystkich dzielnicach zostaną powołane Rady, ciało to będzie liczyć aż 26 osób. Możliwe jest by Rada tworzyła podzespoły do spraw szczegółowych. Wszyscy członkowie Rady muszą mieć minimum 60 lat.

Uchwała z 20 października powołuje do społecznej pracy w Radzie pierwszych osiem osób. PO dwie osoby wskazały działające przy urzędzie miasta Komisje Dialogu Społecznego właściwe do spraw osób starszych. Delegowały one do składu Rady uznanych aktywistów na rzecz spraw seniorów i seniorek: Marię Lehman, Zdzisława Czerwińskiego, Marię Godlewską i Stanisława Trzmiela.

Kolejne trzy osoby delegowali do WRS miejscy radni. Do składu Rady trafili na tej drodze Olga Johann (radna PiS), Michał Szymborski (radny SLD) i Anna Nehrebecka-Byczewska – radna PO, aktorka znana z m. in. roli w „Złotopolskich”.

Ostatnią osobą, która zacznie prace w radzie będzie przedstawicielka Prezydent m. st. Warszawy profesor Ewa Kozdroń – prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ESPAR, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego.

Nominacja tak szanowanej ekspertki jak profesor Kozdroń, a także radnych różnych opcji politycznych to dobry znak dla Rady. Po włączeniu w jej prace nowych członków z poszczególnych dzielnic WRS będzie musiała dookreślić swoje, na tą chwile ogólne, kompetencje. Pierwszy skład Rady będzie musiał się „dotrzeć”, niemniej sama liczba jego członków sprawia, że możliwe będzie podejmowanie przez WRS wielu równoległych działań. Kompetencją Rady jest głównie opiniowanie aktów prawnych i działań różnych miejskich komórek, ale może ona również podejmować działania interwencyjne i badawcze. Skoordynowanie tak licznego ciała będzie dużym wyzwaniem.

Fundacja ZACZYN trzyma kciuku za powodzenie prac pierwszego składu WRS.
Wkrótce na naszej stronie wywiady z członkami Rady.

Zarządzenie nr 6726/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Z dnia 20 października 2014 r.
W sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.

ZARZĄDZENIE NR 6726-2014 - Warszawska Rada Seniorów