Przedstawiamy pierwszy numer pisma „Polityka Senioralna” – magazynu eksperckiego skierowanego do samorządowców, urzędników, aktywistów, pracowników sektora wsparcia społecznego. „Polityka Senioralna”  jest pierwszym w Polsce pismem tematycznym dotyczącym wyzwań starzenia i roli instytucji różnego typu w projektowaniu polityki senioralnej na poziomie lokalnym i krajowym. Mamy nadzieję, że pismo będzie przydatnym źródłem wiedzy dla wszystkich osób posiadających możliwości punktowego lub systemowego działania na rzecz rosnącej populacji osób starszych. Pismo ukazuje się w wersji elektronicznej, a także w wersji drukowanej.

Koordynatorem pisma jest Przemysław Wiśniewski. Opiekunami naukowymi pisma są: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Mariola Racław.

 

Numer pdf można przeczytać lub pobrać tu:

Polityka Senioralna 1 Fundacja Zaczyn 2015

Po kliknięciu na link otworzy się plik PDF w klasycznym formacie (strony „jedna pod drugą”). Dla wygodnego przeglądania plik należy zapisać na dysku i otworzyć w dowolnym układzie lub wielkości (opcje dostępne w zakładce „widok” umożliwiają oglądanie pojedynczych stron lub „rozkładówek”; w pliku PDF można ustawić powiększenie strony).

 

PS_1_okl (1)

 

„Polityka Senioralna” została wydana ze środków własnych Fundacji ZACZYN. Drugi numer pisma ukaże się w kwietniu 2014.  Będzie to numer tematyczny.

Magazyn w wersji elektronicznej jest rozsyłane do bazy 11 000 osób. Pismo w wersji drukowanej ma nakład 1250 egzamplarzy i jest rozsyłane bezpośrednio do wybranych osób aktywnych lokalnie na polu działań na rzecz seniorów.

Magazyn jest bezpłatny. Wydawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie pisma drogą elektroniczną za podaniem aktywnego linka do niniejszej strony.

Jeśli chcesz otrzymać pismo w wersji drukowanej napisz do nas: zaczyn@zaczyn.org. Wyślemy pismo za pokryciem kosztów przesyłki