24 listopada odbył się w Drobinie V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. Największe senioralne wydarzenie na Mazowszu zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasz Drobin, przy wsparciu warszawskiej Fundacji Zaczyn. Pojawiło się 200 gości z 35 miejscowości – aktywistów organizacji pozarządowych, członków Rad Seniorów, urzędników i samorządowców, m. in. z powiatu płockiego, Raciąża, Góry, Płocka, Pruszkowa, Wołomina, Legionowa, Zielonki, Ostrołęki, Starych Babic, Wyszkowa, Marek, Wiązownej, Góry Kalwarii, Piaseczna, Warszawy.
V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych
Miało miejsce kilkanaście prelekcji. Wystąpili m. in.
  • Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stefan Kołucki
  • Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej Artur Pozorek
  • Koordynator Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów Roman Biskupski
  • Wiceprezydent Pruszkowa Michał Landowski

V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

 

Fundację Zaczyn reprezentowali: Przemysław Wiśniewski, który opowiadał o działaniach fundacji ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalizacji mazowieckich Rad Seniorów oraz Magda Foryś, która mówiła o tym, jak edukować cyfrowo osoby 60+ w oj. mazowieckim.

Wydarzenie prowadzili Barbara Jankowska i Sławomir Wiśniewski ze Stowarzyszenia Nasz Drobin.
Projekt ten był współfinansowany ze środków mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Sama konferencja została wsparta środkami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPIPS.