Fundacja Zaczyn otrzymała trzyletni grant od Narodowego Instytutu Wolności na rozwijanie programu wolontariatu senioralnego w ramach programu Korpus Solidarności – Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO.

Fundacja otrzymała środki, które pozwalają nam włączyć w działania fundacji dodatkowych wolontariuszy, głównie osoby 60+. W ramach programu byliśmy w stanie zatrudnić koordynatora wolontariatu, przejść liczne szkolenia kompetencyjne w wymiarze ponad 120 godzin, a przede wszystkim reaktywować ambitny program wolontariatu, w ramach którego ponad 20 osób uzyskuje systematyczne wsparcie w swoich projektach na rzecz innych osób starszych.

Wolontariusze Fundacji są wolontariuszami systematycznymi, wspierającymi nasze działania w sposób ciągły, w wymiarze co najmniej kilkunastu godzin w miesiącu na osobę. Wolontariusze otrzymują wsparcie kompetencyjne, doradztwo, możliwość systematycznych spotkań, a także realizacji mikro grantów, których koszty pokrywa Fundacja i Narodowy Instytut Wolności.

Program będzie rozwijany do 2026 r. Obecnie pracujemy nad stworzeniem odrębnej strony internetowej, w ramach której zaprezentujemy realizowane od października 2023 r. działania.