9 maja sejm powołał nowa, stałą komisję ds. polityki senioralnej. Do zadań komisji należeć będą sprawy dotyczące różnych wymiarów życia osób starszych m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej, kulturalnej i wolontaryjnej oraz tzw. srebrnej gospodarki i relacji międzypokoleniowych. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja wyłoniła swoje prezydium. Przewodniczącym komisji został poseł Michał Szczerba. Komisji i przewodniczącemu życzymy owocnej pracy na polu kształtowania polityki senioralnej. 

Foto: sejm.gov.pl

8C0A8761.view