Fundacja Zaczyn zaprasza wszystkie Rady Seniorów z terenu województwa mazowieckiego do uczestnictwa w programie „Senior, Obywatel, Radny – edycja 2020”.

Działanie jest skierowane do istniejących, a także powstających Rad Seniorów. Celem projektu jest rozbudowanie kompetencji członków mazowieckich Rad Seniorów poprzez szkolenia, mentoring, wsparcie lokalnych projektów w tym również finansowanie wybranych działań lokalnych Rad Seniorów.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu, którego operatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zapraszamy do udziału wszystkie istniejące Rady Seniorów, a także grupy inicjatywne chcące stworzyć Radę Seniorów w swojej gminie. W celu zgłoszenia wystarczy napisać na adres: zaczyn@zaczyn.org lub zadzwonić pod numer telefonu: 534-701-114.

W ramach działania każda z Rad może skorzystać z następujących form wsparcia:

  • udział w szkoleniach organizowanych na miejscu i wyjazdowo,
  • udział w wyjazdowej Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów 2020,
  • doradztwo organizacyjne, koncepcyjne, prawne udzielane na miejscu oraz zdalnie,
  • sfinansowanie lokalnego mikro-projektu w kwocie do 2500 zł/projekt.

Zapraszamy do udziału!

Zdjęcia z Mazowieckiej Szkoły Rad Seniorów 2019.