W pierwszej, i miejmy nadzieję, nie ostatniej, edycji Budżetu partycypacyjnego złożono aż 97 projektów dla dzielnicy Praga Północ. Są wśród nich również pomysły opracowane przez uczestników projektu Fundacji ZACZYN „Zdaniem Seniora” oraz takie, którym poparcia udzieliło kilkudziesięciu uczestników naszych praskich zajęć. Aż 12 projektów napisała i złożyła Elżbieta Andrysiak.

02028

Na zdjęciu: Elżbieta Andrysiak

– Ela jest emerytką i mieszkanką Pragi Północ, każdego niemal dnia udzielającą się w rozmaitych inicjatywach społecznych. To osoba rozpoznawalna w instytucjach kultury, , a także w urzędach gdzie interweniuje w rozmaitych sprawach. To także jedna z najaktywniejszych uczestników naszych zajęć dziennikarskich – mówi Natalia Bet, prowadząca warsztaty. – Ela daje z siebie 200 procent energii. Ma wielki zapał i jest zdeterminowana by zmieniać swoją dzielnicę. W dodatku działa profesjonalnie, zna procedury i świetnie porusza się pomiędzy urzędnikami – dodaje Bartłomiej Kozek, który wraz z Natalią szkoli obywatelskich dziennikarzy 60+. Oboje przyznają jednak, że zdziwiła ich skala działania uczestniczki kursu.

Elżbieta Andrysiak samodzielnie napisała 12 projektów do budżetu. Do wszystkich oszacowała wiarygodny budżet. Pozyskała odpowiednie zgody, zbierała podpisy wśród sąsiadów, a także przekonała do poparcia wniosków innych uczestników zajęć „Zdaniem Seniora”. To jest tytaniczna praca – ocenia Natalia Bet.

Jakie projekty są owocem pracy pani Elżbiety? Największy projekt dotyczy stworzenia na Placu Hallera Klubu Międzypokoleniowego, czyli swoistej świetlicy i klubo-kawiarni w jednym. – Miejsce miałoby być przeznaczone na prowadzenie działań kulturalnych. Byłby to czynny od rana do nocy punkt integracji mieszkańców niezależnie od wieku. Bardzo czegoś takiego brakuje w naszej okolicy – mówi autorka koncepcji. Inne pomysły dotyczą bardzo różnych kwestii. – Zbudowanie zadaszenia nad wejściem do przychodni przy Placu Hallera, dziesięć nowych stanowisk komputerowych w Domu Kultury Praga, ustawienie dwudziestu ławek przy ulicy Szanajcy w kierunku miejscowego bazarku, chodnik wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków, między numerami domów 12 i 14 – wylicza Elżbieta Andrysiak.

Wszystkie pomysły Eli powstały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb wśród mieszkańców. Ławki w ciągu komunikacyjnym na bazar bo starsze osoby muszą robić przystanki idąc z zakupami, a  w tamtym miejscu nie ma gdzie przysiąść. Jeśli komputery to dlatego, że do już udostępnionych czasem ustawia się kolejka  – tłumaczy Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN i deklaruje pomoc w promocji tych projektów. – Wolałbym, żeby część z tych zamierzeń została zrealizowana przez władze dzielnicy poza budżetem, ale jeśli tak się nie stanie to będziemy przekonywać mieszkańców Pragi żeby wsparli pomysły naszej uczestniczki. Te pomysły zasługują na realizację bo odpowiadają na potrzeby wielu mieszkańców i mieszkanek Pragi, nie tylko jakiejś konkretnej grupy – dodaje Wiśniewski.

Do tematu praskich projektów wrócimy w maju, kiedy zostanie ogłoszona lista inicjatyw zakwalifikowana do publicznego głosowania.

AZ, Zdaniem Seniora