Rozpoczął się nabór projektów do już IV edycji budżetu partycypacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy, dzięki której Mieszkańcy i Mieszkanki Warszawy będą mogli wpłynąć na zmianę swojego miasta. Każdy może przygotować autorski projekt do budżetu i spróbować uzyskać dla niego poparcie społeczności lokalnej. Wybrane pomysły, wskazane przez mieszkańców w głosowaniu, trafią do realizacji w 2018 roku. Projekty można zgłaszać do 23 stycznia. 

Jako Fundacja ZACZYN pragniemy aktywnie włączyć się w proces budżetu partycypacyjnego, dlatego zachęcamy do wspólnego zaangażowania się w pisanie projektów. Z przyjemnością dołożymy wszelkich starań, by udało się nam złożyć jak najwięcej wspólnych projektów. Na początku stycznia pragniemy zorganizować wspólne warsztaty pisania projektów do budżetu partycypacyjnego, dlatego zachęcamy, by osoby, które zechciałby się zaangażować w ten proces zgłaszały się do nas:

Weronika Piórkowska – weronika.piorkowska@zaczyn.org,  666-505-502

Maria Sokołowska – maria.sokolowska@zaczyn.org, 666-505-502

dowiedzsiewiecej

Wszystko, co musisz wiedzieć, by zmienić Warszawę

Co to jest Budżet Partycypacyjny?
Jest to proces dający mieszkańcom możliwość współdecydowania o wydatkowaniu części środków budżetu
Miasta Warszawy. W ramach Budżetu Partycypacyjnego każda osoba mieszkająca w Warszawie może zgłosić pomysł na społecznie użyteczne rozwiązanie. Wystarczy uzupełnić prosty formularz (dostępny w urzędzie
i na stronie internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl) i zdobyć pod nim podpisy 30 osób. W czerwcu 2017
roku odbędzie się głosowanie, w którym wyłonione zostaną najbardziej interesujące koncepcje. Wybrane
projekty zostaną wpisane do budżetu poszczególnych dzielnic na rok 2018 i zrealizowane przy wsparciu
miejskich jednostek.

Jakimi środkami rozporządzają mieszkańcy?
W najbliższej edycji Budżetu Partycypacyjnego będzie to ponad 61 milionów złotych.

miedzypokoleniowaklubokawiarnie

Kto może zgłosić pomysł i wybierać projekty?
Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w procesie tworzenia i wyłaniania projektów do realizacji
w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Nie trzeba być pełnoletnim, nie jest też wymagane zameldowanie
w Warszawie.

naciekawsze-projekty

Jakie pomysły można zgłosić?
Jest milion możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że można zgłosić jedynie te pomysły, których realizacja leży
w kompetencji władz dzielnic, a także miejskich instytucji, m.in. Zarządu Dróg Miejskich czy Zarządu Oczyszczania Miasta. Nie można natomiast projektować rozwiązań, które dotyczyć będą prywatnej własności czy leżących w kompetencji pozamiejskich instytucji publicznych. Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in.
sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną. Możliwe są inwestycje typu przebudowa chodnika czy zbudowanie siłowni plenerowej, ale możliwe jest również obsadzenie klombu, zorganizowanie zajęć komputerowych czy wyjątkowej imprezy dla mieszkańców.