Elżbieta Banasik, Ryszard Lutomirski. Gminna rada senioro gora kalwariaFundacja Zaczyn w ramach projektów „Senior,Obywatel, Radny” i „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu” współpracuje z wieloma regionalnymi Radami Seniorów. Wśród nich znaleźli się seniorzy z Góry Kalwarii, którzy odwiedzili nasze biuro fundacji. Pani Elżbieta Banasiak i Pan Ryszard Lutomirski  są współzałożycielami Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii. Rozmawialiśmy z nimi o tworzeniu wspólnoty senioralnej, zakładaniu rady i najważniejszych celach na przyszłość.

Jak żyje się seniorom w Górze Kalwarii?

Jesteśmy silnie i sympatycznie związani z naszą gminą, a to nam pomaga bardziej zaangażować się w tutejszą codzienność. W naszym mieście i gminie, która skupia 42 sołectwa, mamy około 25 tysięcy mieszkańców, z czego 1/4 skończyła już 60 lat. Na jakość życia seniorów oczywiście duży wpływ ma wysokość emerytury, ale gdy spojrzymy trochę dalej niż status materialny, zauważymy prężnie działający Ośrodek Kultury, studyjne kino, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Te instytucje oferują sporo różnych zajęć dla seniorów, jest więc w czym wybierać.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już dziesięć lat. Na pierwszych zajęciach było kilkanaście osób, dzisiaj jest już ponad stu słuchaczy. Stworzyliśmy bazę lokalnej wspólnoty, co jest zawsze najtrudniejsze, by ruszyć z jakąkolwiek obywatelską inicjatywą. Wprawdzie na zajęciach uniwersyteckich nadal punktem centralnym są wykłady, ale dziś słuchacze przychodzą dużo wcześniej, by po prostu ze sobą pobyć i porozmawiać. Są wśród nas osoby po sześćdziesiątce, ale mamy też dziewięćdziesięciolatkę, która znakomicie sobie radzi, a na dodatek pamięta wiersze ze swoich młodych lat i recytuje je, kiedy tylko o to poprosimy.Przy każdej okazji zachęcamy seniorów, by wyszli z domów, dołączyli do nas.

Skąd pomysł utworzenia Rady Seniorów?

Może ja odpowiem na to pytanie. Po przejściu na emeryturę związałam się z ruchem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zostałam znów „studentką”, a jednocześnie prowadziłam wykłady z prawa dla słuchaczy innych uniwersytetów trzeciego wieku. Gdy jeździłam po Polsce, widziałam, że w różnych miejscowościach powstają Rady Seniorów. Chciałam tego też i u nas, w Górze Kalwarii. I tak w lutym 2015 roku wybraliśmy się do burmistrza, Dariusza Zielińskiego, z propozycją powołania gminnej rady seniorów w Górze Kalwarii. Burmistrz pomysł przyjął i poparł naszą inicjatywę.

Jak długo trwał ten proces tworzenia Rady?

Prace nad statutem trwały kilka miesięcy. Prawnicy Urzędu przedstawiali swoje wersje, my zgłaszaliśmy swoje uwagi. Duży udział w tym przedsięwzięciu miała Beata Kisiel, sekretarz Miasta i Gminy. W końcu projekt statutu Gminnej Rady Seniorów uzgodniony został z najważniejszymi środowiskami senioralnymi w naszej gminie. I tak wynegocjowaliśmy zasadę, że każde środowisko wystawia swoich przedstawicieli: Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4 kandydatów, Związek Emerytów – 4, Związek Kombatantów Wojskowych – 1, Dom Opieki Społecznej – 1, Burmistrz – 1, Rada Miasta – 1. Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu w Górze Kalwarii Gminnej Rady Seniorów w październiku 2015 roku. Zostały przeprowadzone wybory i w lutym 2016 roku odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie GRS, wybranej na czteroletnią kadencję, podczas którego złożyliśmy ślubowanie i wybrali zarząd Rady. Elżbieta została przewodniczącą, ja sekretarzem GRS.

Na czym polega praca Rady Seniorów?

Odbywają się posiedzenia Rady, podczas których dyskutujemy i głosujemy nad zgłaszanymi przez przewodniczącą GRS lub jej członków pomysłami i projektami przedsięwzięć, jakimi będziemy się zajmować. Potem wprowadzamy w życie wybrane projekty. Aby informacja o naszych działaniach docierała do seniorów sami przygotowujemy gazetkę GRS i staramy się, aby dotarła do jak największej liczby odbiorców. W rozsyłaniu jej do sołectw pomaga nam urząd miasta. Jest to jedyna i szybka droga dotarcia z naszymi informacjami do wielu osób.

Jednym z ważnych problemów, którym się zajęliśmy, jest pomoc medyczna dla seniorów. Zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorem miejscowego Publicznego Samodzielnego ZOZ, który wyjaśnił nam, na czym polega ten skomplikowany system państwowej służby zdrowia: kto za co płaci, kto do czego ma dostęp i na jakich prawach. Dowiedzieliśmy się, dlaczego w Górze Kalwarii nie ma rehabilitacji dostępnej w ramach NFZ, a tak bardzo potrzebnej seniorom. Teraz, wspólnie z szefem ZOZ, przygotowujemy informator, o wszystkich możliwościach dostępu do pomocy medycznej w naszej gminie.

Ponadto zabiegamy także o lokal, w którym mógłby powstać Klub Seniora. Mamy wypatrzone takie miejsce w centrum Góry Kalwarii. Zależy nam na stworzeniu takiego klubu, do którego nikt nie będzie bał się przyjść, w którym każdy będzie czuł się jak u siebie, gdzie będzie można swobodnie rozmawiać, odetchnąć innym klimatem niż ten przed domowym telewizorem.Taki klub powinien być sercem naszej senioralnej wspólnoty. Bo jeżeli nie uda nam się stworzyć wspólnoty starszych mieszkańców, nasz wysiłek pójdzie ns marne.

Jakie mają Państwo cele na kadencję 2016-2020?

Jak już powiedzieliśmy: chcemy zbudować podstawy wspólnoty seniorów. Prawdziwej, dobrze poinformowanej, zaangażowanej w życie lokalnej społeczności Byśmy szli w jednym szeregu, by starość nie była tylko samotnym siedzeniem przed telewizorem czy opieką nad wnukami. Chcemy jeszcze mieć coś z życia. Być i spełniać swoje marzenia. Jeżeli seniorzy chcą pojechać do teatru, to jedziemy, chcą wybrać się na wycieczkę, też jedziemy…

Co powiedzieliby Państwo osobom, które usłyszały, że istnieją Rady Seniorów i chcieliby założyć ją u siebie? Od czego zacząć?

Służymy pomocą. Niech do nas zadzwonią, napiszą. Chętnie pomożemy, doradzimy. Rady Seniorów powinny współpracować ze sobą. Funkcjonuje stereotyp, że senior jest nastawiony na „daj”, a przecież jest wielu seniorów, którzy chcą dać coś z siebie…

Elżbieta Banasiak – prawniczka i dziennikarka. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii. Rada rozpoczęła działanie 23 lutego tego roku. Również przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieszka w Górze Kalwarii.

Ryszard Lutomirski – prawnik. Sekretarz Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii, członek Rady Słuchaczy UTW. Mieszka w okolicach Góry Kalwarii.