II Lotna Szkoła Rad Seniorów, organizowana w ramach projektów „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu” i „Senior, Obywatel, Radny”, poruszyła ważny temat wolontariatu senioralnego. Po frekwencji można śmiało stwierdzić, że seniorzy pragną pomagać innym senioriom. 

II Lotna Szkoła Rad Seniorów odbyła się w Warszawie (26.10), w Urzędzie Dzielnicy Bielany, dzięki gościnności tutejszej Rady Seniorów i Samorządu. Warsztaty otworzył Zastępca Burmistrza Urzędu Dzielnicy Warszawa-Bielany Włodzimierz Piątkowski i Pani Przewodnicząca Rady Seniorów z Bielan Pani Krystyna Żebrowska. Samorząd zadeklarował silne poparcie dla działań organizacji senioralnych. Trudno przejść obojętnie obok tylu osób, które pragną działań na rzecz senioralnej społeczności. Temat II Lotnej Szkoły to Wolontariat, który może być idealnym sposobem, by zacząć zmieniać świat wokół siebie, a patrząc na frekwencje podczas warsztatów, śmiało można powiedzieć, że wiele jest osób, które ten świat chcą zmieniać. Uczestnicy dowiedzieli się, jak uruchomić wolontariat senioralny w swojej gminie, mieście i dzielnicy. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści od wielu lat zajmujący się rozwijaniem wolontariatu.