Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja ZACZYN zapraszają na międzypokoleniowe warsztaty z zakresu planowania przestrzeni publicznej przyjaznej osobom w każdym wieku. Warszawy będą prowadzone dla grup studentów i seniorów, którzy wspólnie zdefiniują problemy dotyczące funkcjonowania osób starszych w przestrzeni miejskiej Warszawy, a następnie opracują założenia racjonalizatorskich projektów planistycznych.

W ramach wydarzenia uczestnicy w grupach kilkuosobowych:

  • Przeprowadzą podczas spaceru inwentaryzację opracowywanego terenu i po zapoznaniu się z jego problemami skonsultują wnioski.
  • Wykonają projekt zagospodarowania terenu zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni i zasadami projektowania uniwersalnego. Projekt będzie wykonany w programie AutoCAD.
  • Uzyskają merytoryczną opinię i pomoc ze strony opiekunów oraz komisji eksperckiej.
  • Przedstawią swoje prace komisji eksperckiej, która w drodze konkursu wyłoni i nagrodzi najlepsze projekty.

Warsztaty odbędą się w piątek 8 kwietnia (2 godziny) i w sobotę 9 kwietnia (3,5 godziny). Podsumowanie projektu otwarte dla wszystkich uczestników będzie miało miejsce w niedzielę 10 kwietnia. Wszystkie szczegóły dostępne są w prezentacji poniżej: Prezentacja-Partnerzy_Seniorzy_16 02

Warsztaty są bezpłatne, a udział w nich należy zgłosić pod poniższym linkiem. W kolejnych tygodniach będziemy przypominać o wydarzeniu. ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY.

baner_warsztaty-768x289