W dniach 13-14 marca w Toruniu odbędzie się XXIV edycja Forum Gospodarczego (Welconomy Forum) pod hasłem „Unia Europejska – i co dalej?”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Jarosław Gowin, prof. dr hab. Jerzy Buzek, prezesi największych spółek w kraju, wykładowcy, działacze społeczni i prezes Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski.

– Naszym celem jest zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki tak, aby mieli szanse podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Mamy nadzieję, że Welconomy Forum in Toruń będzie platformą do wymiany doświadczeń, które zapoczątkują zmiany korzystne dla polskiej gospodarki również w kontekście modernizacji polskiej armii. – mówi Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.

Podczas 24. edycji Forum Gospodarczego w Toruniu omawiane będą szanse i zagrożenia dla Polski w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Ważnymi tematami dyskusji będą również innowacyjność w gospodarce i nauce oraz współpraca między tymi dziedzinami, niezabraknie też tematów społecznych, m.in. o wyzwaniach starzejącego się polskiego społeczeństwa.

Podczas dwóch dni tegorocznego Forum zaplanowano 40 paneli tematycznych, spotkania biznesowe, imprezy towarzyszące, w tym wydarzenia kulturalne.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 13 marca 2017 o godzinie 10:00 w hotelu Copernicus w Toruniu. Pierwszego dnia Forum dominować będzie gospodarka, natomiast drugiego tematyka o charakterze społecznym.

Sesję inauguracyjną poprowadzi Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były premier oraz prof. Jacek Kubica prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Organizatorem Welconomy Forum in Toruń jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu.

Panele tematyczne

Tematy, które zostaną poruszone na XXIV Forum Gospodarczym w Toruniu są różnorodne. Dotykają zarówno najważniejszych wyzwań geopolitycznych przed którymi stoi Polska oraz tych wewnętrznych, które dotykają relacji biznesu z organizacjami pozarządowymi. Tematy, które można znaleźć w programie:

Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej,

Perspektywiczne rynki eksportowe – Ameryka Łacińska, Afryka, Indie, Iran,

Czy modernizacja polskiej armii może pobudzać polską gospodarkę?

Wpływ Planu Junckera na polską gospodarkę,

Finanse publiczne w służbie zdrowia,

Aktywizacja zawodowa obszarów wiejskich,

Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność lastry energetyczne – nowy uczestnik zintegrowanego rynku energetycznego

Edukacja dzieci i młodzieży – dlaczego duże firmy angażują się w działania edukujące najmłodszych, a także wpływające na poprawę czytelnictwa dzieci i młodzieży?

OPP – strategicznym narzędziem transformacji obszaru pozarządowego,

Kobieta w biznesie we współczesnym świecie

Bezpieczeństwo kulturowe jako element innowacyjności w Unii Europejskiej

CAŁY PROGRAM:

welconomy2017

Seniorzy na Forum

Organizatorzy nie zapomnieli o temacie seniorów i o tym, jak powinna funkcjonować polityka senioralna w Polski. W panelu „Welconomy Silver Biznes” zostaną poruszone tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym i wsparciem osób starszych oraz tego, jak młodsi mogą w tym uczestniczyć. W panelu weźmie udział prezes Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski, dr hab. Robert Gwiazdowski, dr Beata Haor, Igor Piwowarczyk, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Moderatorem panelu jest Marzena RudnickaPrezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fot. główne: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego